Viktor Dyk

Viktor Dyk

1877 - 1931

 • Viktor Dyk byl básník, prozaik, dramatik, publicista.
 • V celém jeho díle je příznačný pocit deziluze pramenící z romantického rozporu snu a skutečnosti.
 • Tato skepse je mnohdy spojena s útočnou ironií.
 • Absolutní hodnotou je pro něj nadosobní idea národa.

Dílo 
 
 
A porta inferi (1897), Síla života (1898), Marnos­ti (1900)
 
 • Tyto první básnické sbírky vznikaly pod vlivem symbolismu a dekadence.
 • Vyjadřují úna­vu a zklamání z nemožnosti uskutečnění romantických představ a snů.
 • Příznačné jsou motivy rytířského středověku a symbolické motivy krajiny.

Satiry a sarkasmy (1905), Pohád­ky z naší vesnice (1910)
 
 • Jedná se převážně o politickou lyriku.

Milá sed­mi loupežníků (1906)
 
 • Básnická skladba.
 • Romantický příběh o sedmi vyvržencích a jejich milence vraždící ze žárlivosti.

Válečná básnická tetralogie:
 
 
Lehké a těžké kroky (1915), Anebo (1918), Okno (1921), Poslední rok (1922)
 
 • Absolutní hodnotou se pro básníka stává národ, vyjadřuje úzkost z dějinné zkoušky národa a obavy o jeho osud.
 • Jsou vrcholným projevem Dykova nacionalismu, vycházejícího z představy mystického pojetí národa ve smyslu historických tradic i mravně závazných hodnot.

Devátá vlna (1930)
 
 • Poslední básnická kniha obsahuje intimní a meditativní poezii.
 • Vnitřní vyrovnaností působí verše s motivy vzpo­mínek, loučení, smrti.

 
 • Rozsáhlé prozaické dílo myšlenkově úzce souvisí s jeho básnickou a dramatickou tvorbou.
 • Vedle povídek s psycholo­gickými náměty vydává i pokusy o románové kroniky, které zachycují politický vývoj na sklonku devadesátých let: Konec Hackenschmidův (1904), Prosinec (1906)
 
Krysař (1915)
 
 • Využívá staroněmecké pověsti a ve shodě s romantismem ji obměňuje motivem milostné deziluze.
 • Novela vypráví o krysaři, který přichází do města Hammeln, aby zbavil město krys.
 • Ačkoliv svůj úkol splní, nedostane od radních řádně zaplaceno.
 • Navíc přichází osobní citové zklamání a rozhořčení nad zkaženou a pokryteckou morálkou měšťanů.
 • To vše vede ve svém důsledku k jeho odvetnému činu – svou vábivou hrou na píšťalu odvádí občany do propasti.
 • Trestu ujde pouze rozumově zpožděný rybář Jörgen a nemluvně.

Zmoudření dona Quijota (1938)
 
 • Drama, nejvýraznější dílo českého divadelního symbolismu, v němž se hrdina sice smiřuje se ztrátou iluzí, ale tím ztrácí i smysl života
 • Toto „zmoudření“ pro něho paradoxně představuje smrt…

 

Pixel5