Vilém Mrštík

Vilém Mrštík

1863 - 1912


 • Signatář manifestu České moderny.
 • V návaznosti na náladové povídky koncipuje v devadesátých letech 19. století románovou trilogii, k níž ho inspirovala vedle soudobé realistic­ké a naturalistické tvorby vlastní zkušenost moravského studenta v Pra­ze.

Dílo:

 

Pohádka máje (časopisecky 1892, knižně přepracováno 1897)
 
 • Osla­vuje zde přírodu a lásku - jedná se o tzv. idylický impresionismus.
 • Pražský student Ríša se při jarním pobytu v ostrovačické myslivně zamiluje do naivní dívky Helenky.
 • Jednoduchý idylický příběh je ozvláštňován personifikací přírodního dění, lyrizace se prostupuje s idealizací děje i vztahů.
 • Jeho zásluhou se k nám tak nedostává jen impresionismus, ale také naturalismus.

Santa Lucia (1893)
 
 • Tento ro­mán je naopak tragickou obžalobou velkoměsta, v němž se měl naplnit sen chudého studenta.
 • Praha je popisována podle toho, jak působí na hrdého a vzdorovitého snílka Jiřího Jordána, její obraz se proměňuje podle Jordánových nálad a pocitů.
 • Retrospektivní postup (román je kompozičně rámován studentovou smrtí) umožňuje Mrštíkovi psychologické propracování hlavní postavy.

 Zumři (1912, vycházel časopisecky)
 
 • Poslední a nedo­končený studentský román.
 • Do­kumentuje i ve své torzovitosti Mrštíkovu snahu překonat v tomto so­ciálně cítěném „malostranském románu“ impresionistickou metodu.

 • Společně s bratrem ALOISEM MRŠTÍKEM (1861 - 1925) napsali drama Maryša (1894).
 • Na kronice Rok na vsi (1903 až 1904) má však hlavní autorský podíl Alois Mrštík.
 • Obraz venkovského života na rozhraní Slovácka a Hané má volnou kompozici a střídá se v něm vyprávění o nejrůznějších typech lidí s popisem národopisným a s líčením přírody.

 

 Pixel3