Akustická stavba řeči

česká literatura


A - Samohlásky
 
 • Jsou hlásky tónové, jsou to tóny složené.
 • Díky tomu mohou být v souvislé řeči nositeli prozodických vlastností.
 • Především síly, výšky a barvy zvuku, a jsou jádrem slabik.

B – Souhlásky
 
 • Pro souhlásky je naopak typická existence specifického šumu, který má určitou výšku, trvání a strukturu.
 • Přesné údaje o akustice hlásek se získávají rozborem s využitím metod akustické fyziky.
 • Běžně se hlásky posuzují spíše podle sluchového dojmu.

 
 • Ovšem tradiční rozlišení na samohlásky a souhlásky nepostihuje složitost zvukové stavby řeči.
 • Vedle pravých (šumových) souhlásek existují i hlásky pomezní:
 
 
sonory + -
 
 • [l], [r], [m], [n], [ň] a jejich obměny
 • Se souhláskami mají společný způsob tvoření, a tím i jistou míru šumu.
 • Se samohláskami je spojuje tónová složka vzniklá rezonan­cí.
 
 
glidy - -
 
 • Zvláštnosti pozorujeme také u hlásek, které nemají plně rozvinutý šum typický pro konsonanty, ale ani tónovou složku - -
 • Zaková hláska se nazývá klouzavá (glide) – v čj – ([j] a [u]).