Testy z pravopisu pro střední školy

ikona7

  • Cvičné testy z pravopisu pro studenty středních škol.
 
  • Každý týden jsou postupně přidávány nové testy!!!

odpovědi4 Test č. 1 - Pravopis mě/mně

 

odpovědi4 Test č. 2 - Tvary zájmena mě/mně

 

odpovědi4 Test č. 3 - Pravopis přídavných jmen

 

odpovědi4 Test č. 4 - Vyjmenovaná slova

 

odpovědi4 Test č. 5 - Předpony s-, z-

 

odpovědi4 Test č. 6 - Psaní n x nn

 

odpovědi4 Test č. 7 - Koncovky podstatných jmen

 

odpovědi4 Test č. 8 - Psaní velkých písmen

 

odpovědi4 Test č. 9 - Opakování pravopisu 1

 

odpovědi4 Test č. 10 - Chybné věty

 

odpovědi4 Test č. 11 - Kde napíšeme -mně- a kde -mě-

 

odpovědi4 Test č. 12 - Shoda podmětu s přísudkem

 

odpovědi4 Test č. 13 - Koncovky přídavných jmen

 

odpovědi4 Test č. 14 - Jsou věty napsány pravopisně správně?

 

odpovědi4 Test č. 15 - Pravopisné chyby v příběhu Záhada hlavolamu

 

odpovědi4 Test č. 16 - Pravopis vyjmenovaných slov

 

odpovědi4 Test č. 17 - Shoda podmětu s přísudkem 2

 

odpovědi4 Test č. 18 - Chyby ve větách