Shoda podmětu s přísudkem 3

Pixel5

Pravopisné cvičení


Výsledky zkoušek byl oznámeny včas. Kam jste se to, děti, schoval? Skupiny dobrovolníků pracoval celý den. Davy lidí proudil ulicemi. Rodiče s ním už nemluvil. Koně se splašil a lidé rychle utíkalpryč. Lidičky, co jste tady dělal? Dni se už pomalu krátil. Papíroví draci vzlétl k nebi. Kovové nosiče zrezivěl. Dřevěné koně stál v rohu tělocvičny. Žáci a žákyně odjel na lyžařský kurz. Hrneček a lžíce zůstal na stole. Oči dětí zářil radostí. Venku stál dva velcí sněhuláci. Čerstvé uzenáče ležel na stole. Dnové se dloužil. Stromy a květiny se krásně zazelenal. Všechny se dost vyděsil. Naše babička žehl prádlo. Jehně a kůzlata skotačil na dvoře. Lenka a Jana stráv prázdniny na venkově.