Koncovky přídavných jmen 2

Pixel5

Pravopisné cvičení


Byli to opravdov přátelé. Měli problémy s nedočkavmi dětmi. Navštívili jsme Honzov rodiče. Otcov vzpomínky jsou zajímavé. Zahlédli jsme sokol mládě. Koz mléko je zdravé. Žáci cvičili bos. Dívky jsou opět zdráv. V dáli se ozval blázniv smích. Znáte některé Hrubínov básně? Tahle slova nám jsou ciz. Šli jsme tmavm lesem. Mám ráda rybízov mošt. Metodějov žáci byli velmi vzdělaní. Do třídy přišli nov žáci. Včel med je zdrav. Tomášov známky nebyly moc dobré. Měli vepřov řízek s bramborovm salátem. Sledovali jsme závody psch spřežení. Zahlédli jsme holub mládě. Vadil mi jeho odmítav postoj. Znáte všechny Smetanov opery? Uvítali nás laskav hosté.