Pravopisné opáčko 3

Pixel5

Pravopisné cvičení


Náš čerstv včel med je zdrav. Když jsem j podával ruku, měla j trochu pocenou. V soukrom to bl neobčejně milčlověk. Velm si rozuml s lidm. Jeho dílo je významjší a známjší než její. Zapoml jsem vřídit jeho pozdrav. Přátelé sidělují práv dobré i zlé. Narýsujte trojhelník. Vtoupiljsme do hal a čekalcela pocený se těží dovlekl k cíl. Manžele Novákov už dnes raději nezveme. Za vlády císaře udolfa ruhého žil na radčanech alchymisté. Všichni ražané znají dobře ulic říkopě. Nabl dojmu, že je baterka vbtá. Léčebná kra v arlových arech byla vtečná. Rodiče a děti se zastavil u silnice. Máš ten úkol pro m? Mnohé apkov knihy bl přeloženy do cizch jazků.