Shoda podmětu s přísudkem

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 b,  2 d,  3 b,  4 a,  5 d,  6 b,  7 c,  8 d,  9 a,  10 c