Psaní mě - mně

Pixel5

Pravopisné cvičení


Noční nebe potemlo. Tohle je opravdu nejrozumjší přístup. Včera jste zapomli zavolat. Pak už nerozuml vůbec ničemu. Honza se chová stále nerozum. Stále mní své názory. Lež je vědomprojevená nepravda. Sejdeme se na námstí. Mla pomnkově modré oči. Jeho cesta strm stoupala. Domlý pachatel stále uniká. Tamjší podmínky nebyly moc dobré. Vždyť se témř vůbec neznáme. Jana náhle osamla. Verše se naučila nazpamť. Pozapomla na domácí úkol. Sledovali jsme zatmní Msíce. Znělo to znám. Vydali se cestou smrem dolů. Připoml mu to až druhý den. Zítra se očekává zmna počasí.