Apostrofa

Teorie

Co musíte znát?


 • Apostrofa - z řec. apostrofé = odvrácení se od přítomných, česky též oslovení
 • Jedná se o oslovení věcí, osob, smyšlených postav nebo abstraktních pojmů.
 • Apostrofa, tedy zvolání adresované neživé skutečnosti, slouží především k vyjádření autorova citu a pohnutí mysli.
 • Chceme-li dodat textu určitou vznešenost, máme možnost oslovit například nepřítomné osoby (postavy fiktivní, z historie, bohy atd.), ale rovněž se můžeme obracet na neživé věci, na stromy, hory, údolí, nebe...
 • Zkrátka obracíme se na někoho, od koho nemůžeme očekávat jakoukoliv odpověď, protože nežije, nehovoří...
 • Tato básnická figura měla své místo již v antickém řečnictví.
 • Jako výrazového prostředku se apostrofy později užívalo zejména v lidové poezii a své místo má i v moderní lyrice.

Příklady apostrofy:

 • Řeko, ty řeko věčná, poslyš má slova!
 • Údolí mé temné, věř v můj návrat!
 • Ó duho, ó duho!

 • Chtěl bych vás najít, slečno má drahá, chtěl bych vás najít na silnici... (P. Bezruč)

 • Na tvé zdraví piji, krásný povyku barev a zvuků, na tvé zdraví, květnový dne, zahrado hostinská... (S. K. Neumann)

 • Milenčin dopise, lampo, kniho kamarádova, věci zrozené z lásky, světla a víry... (J. Wolker)