Archaismy, historismy a neologismy

Teorie

Co musíte znát?


1) Archaismy
 
 • Archaismy (slova zastaralá) jsou slova nebo slovní spojení, která byla nahrazena v průběhu času novějšími.
 • Určitá pojmenování jsou tedy vytlačována jinými, živými výrazy.
 • Archaismy napomáhají vystižení doby nebo oživují text.
 
 • Např. lučba = chemie, slova vyňatá = slova vyjmenovaná, šlojíř = závoj, chmelovina = pivo, anžto = protože...

2) Historismy
 
 • Historismy jsou slova označující zaniklé historické skutečnosti.
 • Pojmenovávají tedy již neexistující skutečnosti.
 
 • Např. kuše, vladyka, panoš, šesták...

3) Neologismy
 
 • Neologismy jsou nová slova a spojení slov, která se v jazyce užívají v poslední době.
 • Jsou pociťována jako novější.
 • Jedná se tedy o nově utvořená nebo aktuálně užívaná slova.
 
 • Např. e-kniha, selfie, nanočip, ekodům, modeling, smog, raut...