Asyndeton

Teorie

Co musíte znát?


  • Asyndeton je syntaktická figura, se kterou se setkáváme v uměleckých textech velmi často.
  • Jedná se o vynechání spojek = spojení slov a vět bez spojky.
  • Častokrát jde o vynechání spojky a před posledním členem výpočtu.
  • Absence spojek způsobuje, že text dosahuje zajímavých účinků: nabývá prudšího dějového spádu, graduje napětí.

 

Dělník je smrtelný,
práce je živá,
Antonín umírá,
žárovka zpívá.  
                           J. Wolker

 

 

Na četnou družinu, na zbraně, štíty,
na záři zlata, stříbra, drahokamů
nepohléd ani.
                                  J. S. Machar

 

 

A břečťan, vavřín, cypřiš klidně věnčí v života lidskou existenci.

                                                                                                   K. Toman

 

Pixel1