Báje

Teorie

Co musíte znát?


  • Báje (mýty) vyprávějí o tom, jak si lidé kdysi představovali vznik světa.
  • V bájích se vyskytují zejména postavy bohů a bájných bytostí.
  • Soubor mýtů vztahujících se k určité kultuře se nazývá mytologie.
  • Známá je především řecká mytologie.
  • Báje jsou psány prózou i veršem.