Beat generation

Teorie


 • Česky též beatnici a beatová generace, řidčeji též zbitá či blažená generace, bylo umělecké a literární hnutí v USA.
 • Beat = zbitý, poražený, ale také blažený.
 • Toto hnutí vzniklo ve druhé polovině 50. let, tento směr se týká pouze USA.
 • Vyznačovali se provokativním způsobem života, odmítali konsum, honbu za kariérou
 • Považovali se za odepsanou generaci, poznamenanou zážitky z válek
 • Pokoušeli se najít vlastní styl - popis svých životních zkušeností – toulání se po USA, happeningy, experimenty s drogami, sexem...
 • Byli ovlivněni orientálními náboženskými a filosofickými představami, které si volně upravovali (zen-buddhismus).
 • Dalším výrazným prvkem byl jazz, jazzovou hudbou byla často doprovázena i jejich veřejná vystoupení.
 • Hlavní představitelé této skupiny se osobně znali již od 40. let, kdy společně studovali, vedli velice nekonvenční život, kdy experimentovali se sexem, drogami a hledali nové metody psaní.
 
 • Tito lidé se počátkem 50. let přesunuli do kalifornského města San Francisco, kde se usadili v bohémské čtvrti North Beach.
 • Jejich tvorba často vedla ke čtivému popisu jejich zážitků z doby, kdy se pohybovali na hranici alkoholismu a drogové závislosti.
 • To samozřejmě znamenalo, že z počátku byla často považována za nemravnou, někteří autoři dokonce nemohli být vydáváni v USA (např. Henry Miller).
 • V roce 1956 byla podána žaloba na Ginsbergovu báseň Kvílení a tím i na celou beatnickou kulturu, neboť dle tvrzení žaloby se nejednalo o umění, ale pouze o urážení a propagaci drog a alkoholu.
 • Soud rozhodl, že jejich tvorba má svoji uměleckou hodnotu a jde tudíž o umělecké vyjádření skutečnosti, proto jejich díla nesmějí být nijak diskriminována.
 • To samozřejmě vedlo k obrovskému rozvoji této literatury, neboť mohla být vydána i díla, která doposud v USA vyjít nesměla.
 • Nejednalo se sice o velký počet děl, ale některá z těchto děl lze považovat za, z hlediska beatniků, velmi významná.
 • Navíc soudem došlo k jejich obrovské popularizaci.

Význam beat generation
 
 • Tato literatura výrazně přispěla ke vzniku hnutí hippies.
 • Do literatury zavedli zcela nové prvky a nový pohled na svět, který umožnil najít nové způsoby vyjádření.
 • Lze říci, že na přelomu 20. a 21. století se tato literatura pozvolna stala klasikou, ze které vychází mnoho děl nemajících s původními myšlenkami beatniku nic společného.

Jack Kerouac (1922 - 1969)
 
 • Americký spisovatel, jeden z nejvýznamnějších představitelů beat generation.
 • Pocházel z kanadsko-francouzské rodiny pocházející z Québecu.
 • Jeho rodiče odešli do USA za prací.
 • Zde mu velmi brzy zemřel otec a starší bratr, což ovlivnilo především jeho závislost na matce.
 • Dobrý hráč amerického fotbalu, díky čemuž získal stipendium na Kolumbijské univerzitě New Yorku, zde se poznal s ostatními budoucími beatníky.
 • V roce 1942 se dobrovolně přihlásil do armády a stal se námořníkem.
 • Armádu opustil pro psychické problémy, roku 1946 se vrátil na universitu (americký program pro válečné veterány).
 • Po vydání románu Na cestě se stal finančně zajištěným a slavným, což u něj nakonec vedlo k alkoholismu, na jehož následky zemřel.
 
 • Jeho dílo je ovlivněno asijskými vlivy, především zen-buddhismem a starou čínskou poezií, blues (tříveršové sloky s opakovaným nepatrně variabilním prvním veršem, většinou smutné či melancholické) a jazzem.       
 • Často čerpá ze svých zážitků, z doby, kdy se toulal po Státech.
 • Píše velmi uvolněně a jak sám tvrdil psal, jak to bylo.
 • Toulal se beze všeho pouze s batohem lze ho označit za vandráka.
 
 • Na cestě
 • Objevuje se zde jeho častý motiv - toulání.
 • Lze říci, že je to cesta od tahu k tahu.
 • Je zde vyjádřeno přiblížení přírodě, osvobození od společenských požadavků.
 • Tento román napsal během tří týdnů na 30-ti metrovou roli papíru, bez jakéhokoli členění na odstavce, kapitoly a bez interpunkčních znamének. 6 let pak trvalo, než dílo přepsal do podoby, ve které mohlo být vydáno.
 • Toto dílo se stalo manifestem beatniků.
 • Pojednává o začínajícím spisovateli jménem Sal Paradise, který se se svým přítelem Deanem toulá po USA.
 • Vyhledávají vzrušení, ve kterém hledají podstatu života.
 • V postavách lze rozpoznat další beatniky pod pozměněnými jmény.
 
 • Mag
 • Sirotek, pro kterého si přijede jeho starší bratr a vezme ho na výpravu po Státech.
 
 • Andělé pustiny
 • Vzpomínka na jedno z mnoha Kerouacových zaměstnání, kdy pracoval jako hlídač v národním parku.

Allen Ginsberg (1926 – 1997)
 
 • Byl americký básník, jedna z vůdčích osobností beatnické generace.
 • Ve 40. letech 20. století studoval na Columbia College.
 • Zde se seznámil s prakticky celou pozdější beat generation.
 • V San Franciscu se zúčastnil oficiálního zrodu Beat Generation.
 • Cestoval po Severní i Jižní Americe, Evropě i Asii, byl vyhoštěn z Kuby, protože kritizoval vládní úřady.
 • Homosexuál, který se se svou orientací nejprve těžce vyrovnával, jeho celoživotním partnerem se stal Peter Orlovsky.
 • Často experimentoval s halucinogenními látkami, což se projevuje i na jeho díle.
 
 • Pro jeho tvorbu jsou typické dva druhy témat - kritika americké společnosti a velice intimní verše.
 
 • Kvílení 
 • Poema, kvůli které proběhl v USA soud, jestli má, či nemá uměleckou hodnotu.
 • Báseň je věnovaná předním představitelům Beat Generation - J. Kerouacovi, W. S. Burroughsovi, a Nelu Cassadymu.
 • Tato litanická báseň je svědeckou výpovědí o „generaci zničené šílenstvím“, která se za pomoci drog, alkoholu a orientální filosofie a hudby snažila uniknout z amerického pekla.
 • Báseň má formu nářku. Toto dílo se stalo svým způsobem manifestem celé beat generation.
 
 • Kadiš a jiné básně
 • Židovská modlitba za mrtvé, věnováno matce (židovce, která měla těžkou duševní chorobu).

William Seward Burroughs (1914 – 1997)
 
 • Byl duchovním otcem beat generation.
 • Zastřelil svoji manželku Joan.
 • Od této události se naplno věnuje psaní.
 • Závislý na alkoholu a drogách.
 
 • Teplouš          
 • Feťák

 


Gregory Corso (1930 – 2001)
 
 • Narodil se v New Yorku - dítě ulice.
 • Jeho rodiče se rozvedli a jednoletého Gregoryho opustili.
 • Corso se dostal do péče náhradní matky, prošel řadou sirotčinců a část svého dětství prožil jako bezdomovec.
 • Dostal se zpět k otci, ale po několika měsících opět utekl na ulici.
 • Ve dvanácti letech byl pro krádeže několik měsíců vězněn.
 • Podruhé se za mříže dostal jako sedmnáctiletý, kdy byl za loupežné přepadení odsouzen ke třem letům.
 • Po propuštění se jako začínající básník seznámil s Allenem Ginsbergem a s ním odešel do San Franciska.
 • Prošel několikaletou závislostí na heroinu, později se oženil a měl dvě děti.
 
 • Benzín
 • Šťastné narozeniny smrti

Ken Kesey (1935 – 2001)
 
 • Kesey vystudoval divadelní umění na oregonské univerzitě a na Stanfordově univerzitě absolvoval kurz tvůrčího psaní.
 • V době studií se stal dobrovolníkem ve výzkumu, který zkoumal účinky halucinogenů (včetně LSD).
 
 • Role pokusného králíka v tomto výzkumu ho později inspirovala k napsání jeho prvního románu Vyhoďme ho z kola ven.
 • Podle knihy natočil režisér Miloš Forman úspěšný film Přelet nad kukaččím hnízdem, který získal 5 Oscarů.
 • Sám Kesey prý film nikdy neviděl, kvůli sporům o ocenění jeho autorských práv.
 
 • Po vydání svého druhého románu Tak mě někdy napadá si koupil Kesey školní autobus a vydal se v doprovodu skupiny přátel na výlet přes USA na newyorskou Světovou výstavu.
 • V New Yorku se tehdy seznámil s Allenem Ginsbergem a Jackem Kerouackem.
 • Zemřel po operaci, při níž mu byl z jater odstraněn rakovinný nádor.
 
 • Vyhoďme ho z kola ven
 • McMurphy přichází do psychiatrické léčebny, které velí velká sestra.
 • Chovancům dává naději a chuť do života, hraje s nimi basket, chce je vzít na ryby, jednomu obstará prostitutku.
 • Nakonec ho velká sestra zlomí a je mu provedena lobotomie, stává se z něj vegetující lidská troska.

Charles Bukowski (1920 – 1994)
 
 • Narodil se v Německu, byl proněmecky orientovaný i během 2. světové války.
 • Špatný vztah s otcem.
 • Na ZŠ šikanovaný, respekt si získával rvačkami, měl silné akné, dívkám se nelíbil.
 • Vysoké školy zanechal, opustil rodinu a vydělával si různými pracemi (na poště…).
 • 2 krát ženatý, v životě vystřídal spoustu žen.
 • Byl slavným spisovatelem už za svého života.
 • Alkoholik, celý život pil, praskl mu žaludeční vřed, jeho otec mu dal transfuzi.
 • Jeho dílo je plné vulgarismů, psal básně, povídky i romány.
 • Jeho literární alter ego – hlavní hrdina Chinaski.
 
 • Poštovní úřad
 • Nejkrásnější ženská ve městě
 • Zápisky starého prasáka
 • Všechny řitě světa i ta má
 • Příběhy obyčejného šílenství

Jerome David Salinger (1919 – 2010)
 
 • Byl z židovské rodiny, studoval na prestižních školách.
 • Účastnil se 2. světové války, byl v jednotce, která osvobozovala Dachau.
 • Seznámil se s Hemingwayem, velmi ho obdivoval.
 • Už na střední škole psal povídky.
 
 • Kdo chytá v žitě
 • Holdena vyhodí ze školy, odjede do New Yorku, kde stráví 3 dny.
 • Seznámí se s prostitutkami, taxikáři, balí holky, pije…
 • Rodiče ho nechají zavřít do ústavu.

 


Mladí rozhněvaní muži
 
 • Anglická literární skupina, která vznikla v 50. letech 20. století.
 • Tito lidé nevytvořili žádnou skupinu, ani se nepokusili vytvořit nějaký program.
 • Jedná se o nezávislé autory, kteří jsou spřízněni jednak generačně a jednak stylem psaní.
 • Kritizují konzumní společnost, britskou konzervativní morálku, zvyklosti a společenské konvence.
 • Tyto jejich politické názory byly někdy považovány za extrémní, nicméně ve srovnání s beat generation to nelze tvrdit.
 • Jejich dílo spojuje motiv - mladý hrdina, nejlépe čerstvý absolvent univerzity, má nastoupit do zaměstnání, kde má zahájit kariéru.
 • To však odmítá, protože má odpor ke komerční společnosti.
 • Hlavní hrdina nakonec se společností splyne a stane se tak součástí systému, který kritizoval.

 • Vznikl žánr univerzitního románu – hlavními hrdiny jsou studenti humanitních oborů (literatura, psychologie…), kteří se bouří proti společnosti.
 • Žánr proletářského románu – hrdiny jsou chudí lidé, kteří se dostanou na univerzitu a stanou se příslušníky vyšších vrstev, na rozdíl od českého proletářského románu v něm chybí ideologie komunismu.
 
 • John OsborneOhlédni se v hněvu
 • John BraineMísto nahoře
 • Kingsley AmisŠťastný Jim