Současná česká literatura - literární ceny, přehled oceněných autorů a děl pro dospělé i děti

 česká literatura
 
A) PŘEHLED LITERÁRNÍCH CEN
 
 
 • Magnesia Litera
 • Uděluje se od roku 2002, prestižní české literární ocenění, uděluje se v několika kategoriích (v současnosti celkem 11 kategorií – Kniha roku, Litera za prózu, poezii, publicistiku, knihu pro děti a mládež, překladovou knihu, objev roku atd.).
 
 • Zlatá stuha
 • Uděluje se od roku 1992, cena za nejlepší knihy pro děti a mládež vydané v českém jazyce, jediná cena v ČR zaměřená výhradně na tento typ literatury.
 
 • Cena Jiřího Ortena
 • Uděluje se od roku 1987, cena pro autory nejlepšího prozaického či básnického díla, kterým není v době dokončení díla více než třicet let.
 
 • Státní cena za literaturu a Státní cena za překladatelské dílo
 • Udělují se od roku 1995, navazují na tradici z let 1920 – 1948, ceny za významné původní dílo české literatury, za dosavadní literární tvorbu a za činnost v oblasti překladu literárních děl.
 
 • Cena Jaroslava Seiferta
 • Uděluje se od roku 1986, byla zřízena Nadací Charty 77 k podpoře české literatury doma i v zahraničí, cena za vynikající beletristické dílo vydané v posledních třech letech v ČR nebo v zahraničí.
 
 • Cena Karla Čapka (cena PEN klubu)
 • Uděluje se od roku 1994, každý sudý rok, založilo ji České centrum mezinárodního PEN klubu (= celosvětové sdružení spisovatelů), cena za významný literární počin s přihlédnutím k tomu, zda laureát i jeho dílo nějak výrazně přispěli k tomu, aby se ve společnosti prosazovali demokratické a humanistické hodnoty.
 • Existuje ještě i další Cena Karla Čapka, tzv. Mlok – již od roku 1982, výroční soutěž pro autory sci-fi a fantasy, cena má podobu černého mloka (podle Čapkova díla Válka s mloky).
 
 • Cena Josefa Škvoreckého
 • Uděluje se od roku 2007, cena pro autory za původní českou prózu, česky psané beletristické dílo.
 
 • Cena Ferdinanda Peroutky
 • Uděluje se od roku 1995, novinářské a publicistické ocenění.
 
 • Cena Toma Stopparda
 • Uděluje se od roku 1984, byla zřízena Nadací Charty 77, cena za významné básnické, prozaické, nebo esejistické dílo inspirující svým myšlenkovým přínosem.
 
 • Cena Franze Kafky
 • Uděluje se od roku 2001, mezinárodní ocenění umělecky výjimečné literární tvorby současného autora, jehož dílo oslovuje čtenáře bez ohledu na původ, národnost či kulturu.
 
 
 • Další ocenění:
 
 • Kniha roku Lidových novin (tradice vznikla již v roce 1928, obnovena v roce 1991), Cena Česká kniha (od roku 2012, literární ocenění s mezinárodním rozměrem), Cena Jiřího Marka (od roku 1996, za nejlepší detektivní román), Cena Miloslava Švandrlíka (od roku 2012, cena za humoristickou knihu), Cena Egona Hostovského (původně exilové ocenění, v letech 1990 – 1999 oficiální), Cena Karla Havlíčka Borovského (od roku 1998, za společensky přínosnou publicistickou práci), Cena Muriel (od roku 2007, nejlepší komiksová díla) aj.

 blog_2
 
B) PŘEHLED OCENĚNÝCH AUTORŮ A DĚL
 
(vybraní autoři literatury pro dospělé, abecední řazení)
 
 
 • Ajvaz, Michal (1949)
 • Cena Jaroslava Seiferta 2005 (za román Prázdné ulice)
 • Magnesia Litera 2012 – Kniha roku (román Lucemburská zahrada)
 • Státní cena za literaturu 2020 (za dosavadní literární tvorbu)
 
 • Androniková, Hana (1967 – 2011)
 • Magnesia Litera 2002 – Litera za objev roku (román Zvuk slunečních hodin) a 2011 – Cena čtenářů (román Nebe nemá dno)
 
 • Bajaja, Antonín (1942)
 • Magnesia Litera 2004 – Litera za prózu (román Zvlčení)
 • Státní cena za literaturu 2010 (za román Na krásné modré Dřevnici)
 
 • Balabán, Jan (1961 – 2010)
 • Kniha roku Lidových novin 2004 (soubor povídek Možná že odcházíme) a 2010 (román Zeptej se táty)
 • Magnesia Litera 2005 – Litera za prózu (soubor povídek Možná že odcházíme) a 2011 – Kniha roku (román Zeptej se táty)
 
 • Bellová, Bianca (1970)
 • Magnesia Litera 2017 – Kniha roku (novela Jezero)
 
 • Boček, Evžen (1966)
 • Cena Miloslava Švandrlíka 2012 (za román Poslední aristokratka)
 
 • Borkovec, Petr (1970)
 • Cena Jiřího Ortena 1995 (za básnickou sbírku Ochoz)
 
 • Boučková, Tereza (1957)
 • Cena Jiřího Ortena 1990 (za novelu Indiánský běh)
 
 • Brabcová, Zuzana (1959 – 2015)
 • Cena Jiřího Ortena 1987 (za román Daleko od stromu)
 • Magnesia Litera 2013 – Litera za prózu (román Stropy)
 • Cena Josefa Škvoreckého 2016 (za prózu Voliéry)
 
 • Denemarková, Radka (1968)
 • Magnesia Litera 2007 – Litera za prózu (román Peníze od Hitlera), 2009 – Litera za publicistiku (kniha Smrt, nebudeš se báti aneb Příběh Petra Lébla), 2011 – Litera za překladovou knihu (překlad románu H. Müllerové Rozhoupaný dech) a 2019 – Kniha roku (román Hodiny z olova)
 
 • Dutka, Edgar (1941)
 • Státní cena za literaturu 2005 (za román Slečno, ras přichází)
 
 • Fischerová, Viola (1935 – 2010)
 • Magnesia Litera 2010 – Litera za poezii (sbírka Domek na vinici)
 
 • Hakl, Emil (1958)
 • Magnesia Litera 2003 – Litera za prózu (novela O rodičích a dětech) a 2014 – Litera za prózu (román Skutečná událost)
 • Cena Josefa Škvoreckého 2010 (za prózu Pravidla směšného chování)
 
 • Hájíček, Jiří (1967)
 • Magnesia Litera 2006 – Litera za prózu (román Selský baroko) a 2013 – Kniha roku (román Rybí krev)
 • Kniha roku Lidových novin 2016 (román Dešťová hůl)
 • Cena Česká kniha 2017 (za román Dešťová hůl)
 • Státní cena za literaturu 2018 (Jiří Hájíček odmítl cenu převzít s odůvodněním, že členové poroty cenu zpolitizovali)
 
 • Hodrová, Daniela (1946)
 • Státní cena za literaturu 2011 (za román Vyvolávání)
 • Cena Franze Kafky 2012
 • Magnesia Litera 2016 – Kniha roku (román Točité věty)
 
 • Horáková, Pavla (1974)
 • Magnesia Litera 2019 – Litera za prózu (román Teorie podivnosti)
 
 • Hruška, Petr (1964)
 • Státní cena za literaturu 2013 (za básnickou sbírku Darmata)
 
 • Hůlová, Petra (1979)
 • Kniha roku Lidových novin 2002 (román Paměť mojí babičce)
 • Magnesia Litera 2003 – Litera za objev roku (román Paměť mojí babičce)
 • Cena Jiřího Ortena 2007 (za román Umělohmotný třípokoj)
 • Cena Josefa Škvoreckého 2008 (za román Stanice Tajga)
 
 • Jirous, Ivan Martin „Magor“ (1944 – 2011)
 • Cena Toma Stopparda 1985 (za sbírku Magorovy labutí písně)
 • Kniha roku Lidových novin 1998 (soubor Magorova summa) a 2006 (soubor Magorovy dopisy)
 • Cena Jaroslava Seiferta 2006 (za celoživotní básnické dílo s přihlédnutím k vydané korespondenci Magorovy dopisy)
 
 • Katalpa, Jakuba (1979)
 • Cena Josefa Škvoreckého 2013 (za román Němci)
 • Cena Česká kniha 2013 (za román Němci)
 
 • Klíma, Ivan (1931)
 • Cena Franze Kafky 2002
 • Magnesia Litera 2010 – Litera za literaturu faktu (memoárová kniha Moje šílené století)
 • Cena Karla Čapka – cena PEN klubu 2010 (za výjimečné literární dílo, zejména pak za knihu pamětí Moje šílené století)
 • Cena Ferdinanda Peroutky 2013
 
 • Kratochvil, Jiří (1940)
 • Cena Toma Stopparda 1991 (za Medvědí román)
 • Cena Egona Hostovského 1996 (za román Avion)
 • Cena Karla Čapka – cena PEN klubu 1998 (za romány Siamský příběh a Nesmrtelný příběh)
 • Cena Jaroslava Seiferta 1999 (za román Noční tango)
 • Magnesia Litera 2020 – Litera za prózu (román Liška v dámu)
 
 • Kundera, Milan (1929)
 • Kniha roku Lidových novin 1993 (román Nesmrtelnost) a 2021 (román Nevědění)
 • Cena Jaroslava Seiferta 1994 (za román Nesmrtelnost)
 • Státní cena za literaturu 2007 (za první české vydání románu Nesnesitelná lehkost bytí s přihlédnutím k dosavadní prozaické a esejistické tvorbě)
 • Cena Franze Kafky 2020
 • + řada dalších českých i zahraničních ocenění: francouzská cena Prix Médicis 1973 za nejlepší zahraniční knihu (román Život je jinde), Los Angeles Times book prize 1984 (za román Nesnesitelná lehkost bytí), Rakouská státní cena za evropskou literaturu (1987), Velká cena francouzské akademie za celoživotní dílo (2001) aj.
 
 • Legátová, Květa (1919 – 2012)
 • Státní cena za literaturu 2002 (za soubor povídek Želary)
 
 • Macura, Vladimír (1945 – 1999)
 • Státní cena za literaturu 1998 (za román Guvernantka a literárně-historickou knihu Český sen)
 
 • Malý, Radek (1977)
 • Cena Jiřího Ortena 2003 (za básnickou sbírku Vraní zpěvy)
 • Magnesia Litera 2008 – Litera za poezii (sbírka Větrní)
 
 • Mornštajnová, Alena (1963)
 • Cena Česká kniha 2018 (za román Hana)
 
 • Němec, Jan (1981)
 • Cena Česká kniha 2014 (za román Dějiny světla)
 
 • Novák, Jan (1953)
 • Cena Egona Hostovského 1989 (za román Miliónový jeep)
 • Magnesia Litera 2005 – Kniha roku (román Zatím dobrý)
 • Cena Josefa Škvoreckého 2007 (za román Děda)
 
 • Ouředník, Patrik (1957)
 • Kniha roku Lidových novin 2001 (próza Europeana)
 • Cena Toma Stopparda 2013 (za knihu Svobodný prostor jazyka)
 • Státní cena za literaturu 2014 (za dosavadní dílo, které v českém kontextu mimořádným způsobem artikuluje tradici, hodnoty i rizika evropské kultury)
 • Magnesia Litera 2018 – Litera za publicistiku (kniha Antialkorán aneb nejasný svět T. H.)
 
 • Reiner, Martin (1964)
 • Cena Josefa Škvoreckého 2014 (za román Básník)
 • Kniha roku Lidových novin 2014 (román Básník)
 • Magnesia Litera 2015 – Kniha roku (román Básník)
 
 • Rudčenková, Kateřina (1976)
 • Magnesia Litera 2014 – Litera za poezii (sbírka Chůze po dunách)
 
 • Rudiš, Jaroslav (1972)
 • Cena Jiřího Ortena 2002 (za román Nebe pod Berlínem)
 • Magnesia Litera 2007 – Cena čtenářů (román Grandhotel)
 • Cena Karla Čapka – cena PEN klubu 2022 (za hluboce založené dílo s přesahem do soudobé hudby, filmu i divadla)
 
 • Ryšavý, Martin (1967)
 • Magnesia Litera 2009 – Litera za prózu (román Cesty na Sibiř – 1. díl) a 2011 – Litera za prózu (román Vrač)
 • Cena Josefa Škvoreckého 2011 (za román Vrač)
 
 • Soukupová, Petra (1982)
 • Cena Jiřího Ortena 2008 (za prózu K moři)
 • Magnesia Litera 2010 – Kniha roku (soubor povídek Zmizet)
 
 • Stančík, Petr (1968)
 • Magnesia Litera 2015 – Litera za prózu (román Mlýn na mumie)
 • Cena Karla Čapka 2020 – Mlok (za povídku v souboru Robot 100)
 
 • Svěrák, Zdeněk (1936)
 • Magnesia Litera 2012 – Cena čtenářů (soubor Nové povídky) a 2014 – Cena čtenářů (próza Po strništi bos)
 • Cena Miloslava Švandrlíka 2013 (za prózu Po strništi bos)
 
 • Šabach, Petr (1951 – 2017)
 • Cena Karla Čapka – cena PEN klubu 2016 (za zvláště přesvědčivý způsob oslovení mladé generace)
 
 • Šindelka, Marek (1984)
 • Cena Jiřího Ortena 2006 (za básnickou sbírku Strychnin a jiné básně)
 • Magnesia Litera 2012 – Litera za prózu (soubor povídek Zůstaňte s námi) a 2017 – Litera za prózu (román Únava materiálu)
 • Cena Muriel 2018 (za komiksovou knihu Svatá Barbora)
 
 • Šrámková, Jana (1982)
 • Cena Jiřího Ortena 2009 (za novelu Hruškadóttir)
 
 • Šrut, Pavel (1940 – 2018)
 • Cena Jaroslava Seiferta 2000 (za román ve verších Zlá milá a sbírku Brožované básně)
 • Cena Karla Čapka – cena PEN klubu 2012 (za mnohostranné celoživotní dílo, které zasáhlo do řady literárních žánrů)
 • Státní cena za literaturu 2015 (za celé dosavadní dílo)
 
 • Topol, Jáchym (1962)
 • Cena Toma Stopparda 1988 (za sbírku Miluju tě k zbláznění)
 • Cena Egona Hostovského 1995 (za román Sestra)
 • Kniha roku Lidových novin 2005 (román Kloktat dehet)
 • Cena Jaroslava Seiferta 2010 (za román Chladnou zemí)
 • Státní cena za literaturu 2017 (za román Citlivý člověk s přihlédnutím k dosavadnímu dílu)
 
 • Trojak, Bogdan (1975)
 • Cena Jiřího Ortena 1998 (za básnickou sbírku Pan Twardowski)
 • Magnesia Litera 2005 – Litera za poezii (sbírka Strýc Kaich se žení)
 
 • Tučková, Kateřina (1980)
 • Magnesia Litera 2010 – Cena čtenářů (román Vyhnání Gerty Schnirch) a 2013 – Cena čtenářů (román Žítkovské bohyně)
 • Cena Josefa Škvoreckého 2012 (za román Žítkovské bohyně)
 • Cena Česká kniha – cena čtenářů 2013 (za román Žítkovské bohyně)
 
 • Urban, Miloš (1967)
 • Magnesia Litera 2002 – Litera za prózu (román Hastrman)
 
 • Vaculík, Ludvík (1926 – 2015)
 • Cena Jaroslava Seiferta 1987 (za tvorbu fejetonů)
 • Cena Karla Čapka – cena PEN klubu 2002 (za vzácně návaznou a osobitě provokativní fejetonistickou a beletristickou tvorbu)
 • Státní cena za literaturu 2008 (za dosavadní literární a publicistickou tvorbu, s přihlédnutím k bilanční próze Hodiny klavíru)
 • Cena Ferdinanda Peroutky 2010
 
 • Viewegh, Michal (1962)
 • Cena Jiřího Ortena 1993 (za román Báječná léta pod psa)
 • Magnesia Litera 2005 – Cena čtenářů (román Vybíjená)
 
 • Wernisch, Ivan (1942)
 • Cena Jaroslava Seiferta 1992 (za sbírku básnických překladů Frc: překlady a překrady)
 • Státní cena za literaturu 2012 (za dosavadní dílo)
 • Magnesia Litera 2019 – Litera za poezii (sbírka Pernambuco)

 Pixel5
 
C) PŘEHLED OCENĚNÝCH AUTORŮ A DĚL
 
(vybraní autoři literatury pro děti a mládež, abecední řazení)
 
 
 • Baňková, Markéta (1969)
 • Magnesia Litera 2011 – Litera za objev roku (kniha Straka v říši entropie)
 
 • Borkovec, Petr (1970)
 • Zlatá stuha 2020 (za básnickou sbírku Každá věc má něco společného se štěstím)
 
 • Čech, Pavel (1968)
 • Magnesia Litera 2013 – Litera za knihu pro děti a mládež (komiks Velké dobrodružství Pepíka Střechy)
 • Zlatá stuha 2014 a 2017 (za komiksy Velký závod a A)
 • Cena Muriel (za knihy Tajemství ostrova za prkennou ohradou, Dědečkové, Velké dobrodružství Pepíka Střechy, Tajemná krabička)
 
 • Fischerová, Viola (1935 – 2010)
 • Magnesia Litera 2006 – Litera za knihu pro děti a mládež (Co vyprávěla dlouhá chvíle)
 
 • Malý, Radek (1977)
 • Zlatá stuha 2012 (za knihu Listonoš vítr), 2018 a 2020 – nakladatelský počin (za knihy Franz Kafka – člověk své a naší doby a Atlas vyhubených živočichů)
 • Magnesia Litera 2012 – Litera za knihu pro děti a mládež (Listonoš vítr)
 
 • Nikl, Petr (1960)
 • Zlatá stuha 2007 (za knihu Lingvistické pohádky), 2008 (za knihu Záhádky) a 2018 (za knihu Jinotaje opic)
 • Magnesia Litera 2008 – Litera za knihu pro děti a mládež a Kniha roku (Záhádky)
 
 • Procházková, Iva (1953)
 • Zlatá stuha 1992 (za knihu Čas tajných přání), 1996 (za knihu Pět minut před večeří), 1999 (za knihu Soví zpěv), 2005 (za knihu Kryštofe neblbni a slez dolů), 2007 (za knihu Myši patří do nebe)
 • Magnesia Litera 2007 – Litera za knihu pro děti a mládež (Myši patří do nebe) a 2010 – Litera za knihu pro děti a mládež (Nazí)
 • Zlatá stuha 2019 za celoživotní přínos dětské literatuře
 
 • Sís, Petr (1949)
 • Magnesia Litera 2006 – Cena čtenářů (kniha pro děti a mládež Tibet: Tajemství červené krabičky) a 2008 – Cena čtenářů (kniha pro děti a mládež Zeď: Jak jsem vyrůstal za železnou oponou)
 • Zlatá stuha 2008 (za knihu Zeď: Jak jsem vyrůstal za železnou oponou)
 • Cena Hanse Christiana Andersena (za ilustrace)
 
 • Stančík, Petr (1968)
 • Zlatá stuha 2018 (za knihu H2O a tajná vodní mise)
 
 • Svěrák, Zdeněk (1936)
 • Magnesia Litera 2004 – Cena čtenářů (kniha pro děti a mládež Jaké je to asi v čudu)
 
 • Šrámková, Jana (1982)
 • Zlatá stuha 2016 a 2018 (za knihy Kuba Tuba Tatubahn a Dům číslo 226)
 
 • Šrut, Pavel (1940 – 2018)
 • Zlatá stuha 2006 (za knihu Příšerky a příšeři), 2008 (za knihu Pohádky brášky Králíka) a 2009 (za knihu Lichožrouti)
 • Magnesia Litera 2009 – Litera za knihu pro děti a mládež (Lichožrouti)
 
 • Trojak, Bogdan (1975)
 • Magnesia Litera 2021 – Litera za knihu pro děti a mládež (Safíroví ledňáčci a Glutaman)