Částice

Teorie

Co musíte znát?


  • Částice vyjadřují obvykle zvolání, přání, podiv, rozkaz.
  • Tak uvozují samostatné věty a naznačují jejich druh.
  • Jsou to slova neohebná, ve větě nejsou větnými členy.
  • Např. ať, kéž, asi, prý, ano, ne, tak, vážně, bohužel, copak...

tu zůstane. Kéž bychom vyhráli. Bude asi sněžit. Tak už pojď! Ano, je to v pořádku. Ne, běž už pryč.

Částice mohou být i slova, která jindy užíváme jako zájmena, příslovce nebo spojky! 
  • Udělej to. = zájmeno    X    To je ale krásně. = částice
  • Napiš to tak. = příslovce    X    Tak už odejdi. = částice
  • Rád hraje fotbal a hokej. = spojka    X    A to je mi náhoda! = částice