Česká literatura v době okupace

Teorie


 • 1939 – 1945 – Protektorát Čechy a Morava = nejtragičtější léta v české literatuře.
 • Heydrichiáda – období po atentátu na Heydricha – zavedeno stanné právo, vyhlazeny Lidice a Ležáky, deportace židů do koncentračních táborů, zavřeny vysoké školy…
 • Mnoho autorů emigrovalo (E. Hostovský), mnoho jich zahynulo v koncentračních táborech (K. Poláček, J. Čapek), mnoho nemohlo publikovat.

Znaky literatury:
 
 • Byly zavřeny redakce časopisů a novin.
 • Byla zavřena divadla.
 • Mění se tematika: autoři píší pro děti, historická tematika (vyzdvihováno husitství), slavné osobnosti (B. Němcová, K.H. Mácha, Praha – matička měst).
 • Zavedena cenzura děl.
 • V poezii se objevuje alegorie (jinotaj) – válka je nazývána vleklou zimou, Němci švábi.

A) Poezie v době okupace
 
 • František HalasLaděníNaše paní Božena Němcová
 • František HrubínJobova noc, Chléb s ocelí
 • Jaroslav SeifertPřilba hlíny, Světlem oděná
 • Jiří OrtenČítanka jaro, Ohnice
 • Josef ČapekBásně z koncentračního tábora
 • Vladimír HolanHavraním brkem
 
 • Poezie této doby se obrací ke slavným osobnostem, slavným obdobím českých dějin (husitství – boj za sovobodu), alegorie, mnoho autorů píše pro děti…

B) Próza v době okupace
 
 • První vlna válečné prózy – vznikala těsně po válce, potřeba vypsat se z bezprostředních zážitků z války, nedostatečná psychologie postavy, černobílé vidění světa (Čech – hrdina, Němec – padouch), špatné konce, jednoduché zápletky.
 • Předními představiteli jsou J. Drda, N. Frýd, J. Fučík.

Jan Drda (1915 – 1970) 
 
 • Syn dělníka a nalezenkyně, vychovávali ho prarodiče.
 • Vystudoval gymnázium a nedokončil studia filologie na KU.
 • Redaktor Lidových novin.
 • Do komunistické strany vstoupil před válkou, už tehdy prohlašoval, že bude třeba pozatýkat některé spisovatele (J. Zahradníček, V. Renč…).
 • Po 1948 měl na starosti cenzuru a řadě autorů nedovolil publikovat.
 • Postavil se proti invazi vojsk Varšavské smlouvy („nezkřivte jim ani vlásek, nedejte jim ani kapku vody.“).
 • Zemřel při autonehodě.
 
 • Němá barikáda
 • Jedná se o soubor 11 povídek (Vyšší princip, Včelař, Hlídač dynamitu, Němá barikáda…)
 • Velká hrdinství drobných Čechů v době Protektorátu.
 
 • Městečko na dlani 
 • Putování Petra Sedmilháře
 • České pohádky
 • Hrátky s čertem

Norbert Frýd (1913 – 1976) 
 
 • Narodil se do rodiny obchodníka, který pocházel z české židovské rodiny.
 • Vystudoval gymnázium v Českých Budějovicích.
 • Poté studoval práva a literární vědu, kvůli uzavření vysokých škol však promoval až v roce 1945.
 • V průběhu 2. světové války byl vězněn v Terezíně, později v Osvětimi (tam mu zemřela manželka a otec, bratr Jan byl popraven již v roce 1942 za odbojovou činnost) a nakonec v Kauferingu.
 • Po válce byl kulturní atašé na československém zastupitelském úřadě v Mexiku.
 • Po ukončení diplomatické kariéry byl redaktorem Československého rozhlasu a stal se profesionálním spisovatelem.
 
 • Krabice živých
 • Příběh z koncentračního tábora, krabice v kartotéce – pokud je tam vaše jméno, žijete.

 


Julius Fučík (1903 – 1943) 
 
 • Velmi kontroverzní osobnost, komunistická modla, komunistický novinář.
 • Již během studií na FFKU vstoupil do KSČ a byl poprvé vězněn za provolávání komunistických hesel.
 • Podnikl cestu do SSSR → Země, kde zítra znamená již včera – nekritické nadšení stalinského režimu.
 • Za okupace byl členem protifašistického odboje, často ohrožoval utajení svými převleky.
 • Byl zatčen, mučen v Berlíně a popraven.
 
 • Reportáž psaná na oprátce
 • Psána formou motáků (psal na krabičky cigaret, toaletní papír a bylo to vynášeno ven na mluvená místa).
 • Knihu dala dohromady Gusta Fučíková (manželka).
 • Našlo se 167 motáků, ověřena jejich pravost.
 • Kniha je psána z pohledu Fučíka, tak jak viděl sám sebe, jaký chtěl být.
 • Popisuje nacistické mučení i odboj.

Jan Otčenášek  (1924 – 1979) 
 
 • Narodil se do rodiny truhláře.
 • Vystudoval obchodní akademii.
 • Byl nasazen na práce v Německu.
 • Koncem války se zapojil do ilegálního hnutí mládeže ve skupině Předvoj.
 • Po 2. světové válce začal studovat estetiku na FF UK, ale studia nedokončil.
 • Pracoval jako exportní úředník.
 • Působil v sekretariátě Svazu československých spisovatelů, později jako první tajemník.
 • Spolupracoval s filmovými studii Barrandov, psal scénáře a režíroval.
 
 • Romeo, Julie a tma
 • Pavel skrývá židovskou dívku Ester, která utekla před transportem do koncentračního tábora, na půdě domu.
 • Chodí ji navštěvovat, zrodí se mezi nimi láska, plánují, že po válce spolu budou žít, založí rodinu…
 • Když před domem zastaví Gestapo, Ester vyběhne ven a je zastřelena.
 
 • Když v ráji pršelo
 • Střet mladé intelektuální dvojice s realitou Šumavy.
 
 • Občan Brych
 • Hlavní hrdina chce emigrovat z Československa, protože se nesmířil s komunistickým režimem, ale nakonec se rozhodne zůstat.