Česká meziválečná próza - charakteristika

Teorie

Co musíte znát?


 • Próza tohoto období je ovlivněna historickými událostmi: 1.sv.válka, vznik ČSR, rozvoj demokracie, hospodářská krize (1929), nástup a rozvoj fašismu v Německu, Mnichov, okupace.
 • Na počátku tohoto období vznikala díla, která navazovala na tvorbu 19.stol. (realismus – Jirásek + Winter; naturalismus – Čapek Chod; impresionismus – Šrámek).
 • Probíhá proces lyrizace, subjektivizace = lyrická próza.
 • Léta – vznik děl na rozhraní beletrie a dokumentaristiky.
 • Historický a psychologický román.
 • Léta – próza rozsáhlejšího char., dochází k zesílení epičnosti à společenský román = zachycuje společenské dění prostřednictví hlavního hrdiny a postav chce zobrazit problémy.
 • Román-řeka = rozsáhlé dílo, zachycuje období aspoň 1 generace, mívá historický charakter.

Tematika meziválečné prózy a hlavní proudy:
 
 • obraz války v literatuře, utrpení člověka – Hašek, Konrád, John, Šrámek,
 • literatura legionářských bojů (čes. legionáři v Rusku) Langer, Kopta, Medek,
 • vliv expresionismu – Klíma,
 • demokratický proud – Čapek, Bass, Poláček,
 • imaginativní proud – Vančura,
 • katolicky orientovaná literatura – Deml, Čep,
 • sociálně laděná próza – Majerová, Olbracht, Pujmanová,
 • psychologická próza – Hostovký, Glazarová, Havlíček, Řezáč,
 • ruralisté – Knap, Křelina,
 • historická próza – Šulc.