Česká meziválečná próza - sociálně kritická próza

Teorie


Ivan Olbracht (1882- 1952)
 
 • *Semily +Praha             
 • Vlastním jménem Kamil Zeman, jeho otcem byl spisovatel Antal Stašek (vlastním jménem Antonín Zeman), jeho manželkou byla spisovatelka Helena Malířová.
 • Studoval na gymnáziu ve Dvoře Králové, nedokončil vysokou školu v Praze ani Berlíně, kde studoval práva a filosofii.
 • Působil jako redaktor ve Vídni v Dělnických listech, později v Praze v Právu lidu. Roku 1921 vstoupil do KSČ a začal působit jako komunistický novinář, především v Rudém právu.
 • Za první republiky byl dvakrát vězněn za své revoluční komunistické názory.
 • V roce 1929 z KSČ vystoupil po podepsání Manifestu sedmi.
 • Na Podkarpatské Rusi založil školu (Koločava).
 • Byl zvolen poslancem za KSČ.
 • Byl jedním z nejvyšších funkcionářů komunistické strany a po únorovém převratu byl v čele publikačního odboru Ministerstva informací, který měl na starost knižní cenzuru a vyřazování závadné literatury z knihoven.
 
 • O zlých samotářích  - Soubor 3 povídek o lidech na kraji společnosti, kteří jsou zatlačeni za hranici zákona.
 • Žalář nejtemnější – Policista oslepne a velmi žárlí na svou manželku, nevěří jí, je hrubý, na konci se zhroutí a žena ho opouští.
 • Podivné přátelství herce Jesenia – Hodný, poctivý herec bez talentu Jesenius x talentovaný lehkomyslný herec Veselý.
 • Anna proletářka – Komunistické dílo, služka dozrává v bojovnici za práva dělníků.
 
 
Díla ze Zakarpatské Ukrajiny:
 
 • Země beze jména - Zaostalost Ukrajiny, charakteristika zdejšího obyvatelstva.
 
 • Nikola Šuhaj loupežník
 • Příběh o loupežníkovi Nikolovi (skutečná postava) dávajícího chudým to, co ukradne bohatým.
 • Za tuto činnost je pronásledován četníky a je na něj vypsána velká odměna.
 • Nikola se skrývá v lesích a jen občas schází tajně do Koločavy za svou ženou Eržikou.
 • Nakonec ho zabijí jeho kamarádi, kteří mu nosí zásoby potravin.
 
 • Golet v údolí – 3 příběhy – Zázrak s Julčou, Událost v mikve, O smutných očích Hany Karadžičové.
 
 
Tvorba pro děti:
 
 • Biblické příběhy – převyprávění Starého zákona pro děti
 • Ze starých letopisů – české pověsti, mýty a legendy
 • O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách – zpracování staroindických bajek

 


Marie Majerová (1882 – 1967)
 
 • *Úvaly u Prahy +Praha, roz. Marie Bartošová
 • Pocházela z chudých poměrů, na Kladně absolvovala měšťanku.
 • Otec brzy zemřel a matka se provdala znovu, po svém otčímovi (A. Majer) si vzala jméno.
 • Působila jako služebná v Budapešti, krátkou dobu také jako písařka v Praze.
 • Žila ve Vídni a tam se zapojila do dělnického hnutí.
 • Krátce žila v Paříži, pak se vrátila do Prahy. 1921 vstoupila do vznikající KSČ.
 • Pracovala jako redaktorka Rudého práva, působila i v Ženském listu, což byl komunistický časopis pro ženy.
 • Překládala z francouzštiny, němčiny a ruštiny.
 • Byla nositelkou Řádu práce, Řádu republiky a Řádu Klementa Gottwalda.
 • Angažovala se v politice a svoji pozici zneužívala k selekci určitých autorů.
 
 • Povídky z pekla
 • Plané milování
 • Panenství
= Špatné postavení žen a dívek ve společnosti. „Být ženou znamená trpět.“
 
 • Náměstí republiky – rozchod s anarchismem, obraz socialistické revoluce ve městě
 • Siréna – generační román kladenské rodiny Hudců, obraz proletariátu té doby
 • Havířská balada – navazuje na Sirénu

Marie Pujmanová (1893 – 1958)  
 
 • Praha, roz. Marie Hennerová
 • Její otec byl univerzitním profesorem církevního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.
 • Několikrát navštívila Sovětský svaz a tyto cesty velmi ovlivnily její myšlení.
 • Žila v Českých Budějovicích a vzala si politika V. Zátku.
 • Manželství však nebylo šťastné a po jejím nervovém onemocnění skončilo rozvodem.
 • Podruhé se provdala za Ferdinanda Pujmana.
 • Přispívala do Rudého práva.
 • V 50. letech se stala jednou z hlavních propagátorek politických procesů. Např. žádala maximální tresty pro „zrádce“.
 • Zároveň udělala maximum pro to, aby z vězení dostala svého syna Petra, který chtěl se skupinou lidí utéci přes hranice.
 
 • Pacientka doktora Hegla
 • Karla se zamiluje do ženatého doktora, musí si projít zklamáním lásky a stává se z ní vyrovnaná svobodná matka.
 
 • Předtucha
 
 • Trilogie Lidé na křižovatce, Hra s ohněm a Život proti smrti