Česká próza po roce 1945

Teorie


 • 1945 – 1948 – Léta svobody (první vlna válečné prózy – bezprostřední reakce na válku), nástup nové generace.
 • 1948 – Zestátnění nakladatelství, zrušení řady časopisů, likvidace knih, zákaz publikace a věznění mnohých autorů.
 • 1968 – Po tomto roce dochází k rozdělení literatury na: oficiální, samizdatovou (šířená doma, v malém počtu výtisku, nelegální) a exilovou (autoři, kteří odešli do emigrace).

A) Druhá vlna válečné prózy

 • Není psána bezprostředně po válce, autoři nechali válečnou tematiku v sobě „uzrát“.
 • Vynikající psychologie postavy (zobrazuje postavy v extrémní životní situaci).
 • Není černobílé vidění světa.
 • Bez patosu a velkých hrdinských gest.
 
 
Arnošt Lustig (1926 – 2011)
 
 • Pocházel z rodiny malého židovského obchodníka.
 • Narodil se v Praze, zde také chodil na obecnou školu a začal studovat na reálce, ze které však byl roku 1941 z rasových důvodů vyloučen (jako Žid), poté se vyučil krejčím. 1942 byl poslán do Terezína; později poznal i další koncentrační tábory, Osvětim a Buchenwald.
 • V dubnu 1945 jako zázrakem uprchl z transportu smrti (z Buchenwaldu do Dachau), a ukrýval se až do konce války v Praze.
 • Během holokaustu přišel téměř o celou svoji rodinu, což jej hluboce poznamenalo.
 • Po válce studoval na Vysoké škole politických a sociálních věd, začal také přispívat do novin a časopisů.
 • Roku 1948 odjel do Izraele jako zpravodaj Lidových novin, po návratu pracoval jako redaktor Čs. rozhlasu.
 • Poté byl vedoucím kulturní rubriky týdeníku Mladý svět, byl i scenáristou Čs. filmu (Barrandov).
 • V průběhu padesátých a šedesátých let vystřídal několik zaměstnání. 
 • Po invazi vojsk Varšavské smlouvy roku 1968 musel Československo opustit.
 • Nejdříve emigroval do Jugoslávie, kde působil v záhřebském filmovém studiu, poté žil v Izraeli, v roce 1970 se nakonec usadil v USA, kde přednášel film, literaturu a scenáristiku na Americké univerzitě ve Washingtonu.
 • Zemřel v Praze na rakovinu.
 
 • Lustig ve svých dílech zobrazuje ženy, děti a staré lidi v koncentračním táboře – ví, že na čtenáře zapůsobí nejvíce osudy těch, kteří se nemohou bránit.
 
 • Démanty noci, Noc a naděje – povídkové soubory
 • Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou – Dívka se vzepře a zastřelí nacistu, je za to zastřelena.
 • Dita Saxová – Dívka po zkušenosti z koncentračního tábora není schopná navázat na předchozí život, spáchá sebevraždu.
 • Nemilovaná: Z deníku 17leté Perly Sch.

Ladislav Fuks (1923 – 1994)
 
 • Otec, policejní úředník, byl chladný a dominantní člověk a matka se starala pouze o výchovu.
 • Téma smutného dětství se pak objevilo v několika jeho knihách.
 • Krutý osud svých židovských spolužáků z gymnázia prožíval citelněji, jelikož sám trpěl silným pocitem ohrožení.
 • Po válce pokračoval ve studiu na filosofické fakultě Univerzity Karlovy, kde se věnoval filosofii, psychologii a dějinám umění.
 • Poté pracoval řadu let jako úředník v papírnách a v polovině padesátých let se stal zaměstnancem Státní památkové péče na zámku Kynžvart.
 • Sbírka kuriozit, která na tomto zámku zůstala, Fukse natolik nadchla, že on sám později vytvořil něco obdobného v pokoji bytu v Praze.
 • Po vydání první knihy se z něj stal během velmi krátké doby jeden z nejuznávanějších spisovatelů nejen tehdejšího Československa, ale i Evropy.  
 • Koncem šedesátých let ale podlehl politickému tlaku a stále zřetelněji se stavěl na stranu vládnoucího komunistického režimu.
 • Poskytl spoustu rozhovorů do novin, v nichž chválil socialistické zřízení.
 • Dopouštěl se také literárních poklesků, z nichž asi tím nejznámějším je Návrat z žitného pole.
 • Ladislav Fuks prožil většinu svého osobního života v osamění, nebo ve společnosti mladíků s často kriminální minulostí, kteří se většinou živili prostitucí.
 • V roce 1964 se překvapivě oženil. Jeho ženou se stala bohatá Italka a svatba proběhla v bazilice v Miláně. Ladislav Fuks však na svatební hostině svedl rumunského číšníka, s nímž ze svatby uprchl.
 • Když se poté dostal do Prahy, nechal se hospitalizovat na psychiatrii.
 • V sedmdesátých a osmdesátých letech stále vydával další knihy a stále ho pravidelně navštěvovala tajná policie.
 • Ladislav Fuks zemřel ve svém pražském bytě. Jeho tělo bylo objeveno až několik dnů po úmrtí.
 
 • Pan Theodor Mundstock
 • Žid se připravuje na vše, co ho zřejmě čeká v koncentračním táboře (drží hladovku, spí na zemi, nacvičí vlastní popravu).
 • Když mu sousedé, kteří jsou povoláni do transportu, svěří svého synka, naučí ho vše také, dává mu tak šanci přežít koncentrační tábor.
 • Když oba čekají na transport, pana Mundstocka srazí auto – člověk nikdy není připravený na všechno.
 
 • Spalovač mrtvol
 • Pan Koprfikingl, zaměstnanec pohřebního ústavu, oběsí svou ženu a ubije svého syna.
 
 • Mí černovlasí bratři
 • Myši Natalie Mooshabrové
 • Vévodkyně a kuchařka

Ota Pavel (1930 – 1973)
 
 • Vlastním jménem Otto Popper.
 • Narodil se jako třetí, nejmladší syn židovského obchodního cestujícího Lea Poppera.
 • Až do svých šesti let bydlel s rodiči a bratry v Praze.
 • Odtud se přestěhovali do Buštěhradu (kde byl Ota Pavel studentem základní školy a později po něm byla i pojmenována) rodičům otce a do stejného domu se po válce rodina vrátila.
 • Velice se zajímal o sport.
 • Za druhé světové války, po transportu jeho otce a obou starších bratrů Jiřího a Huga do koncentračního tábora, žil sám s matkou, která nebyla židovského původu, v Buštěhradě.
 • Mladý Ota krátce pracoval i jako horník.
 • Po skončení války se vrátili živí jeho bratři i otec.
 • Absolvoval obchodní a jazykovou školu.
 • Krátce trénoval hokejové družstvo mládeže ve Spartě Praha, ale především se věnoval činnosti redaktora.
 • Působil jako sportovní redaktor v Československém rozhlase.
 • Jako redaktorovi mu bylo umožněno hodně cestovat. 
 • Při zimní olympiádě v Innsbrucku u něj propukla vážná duševní choroba (zřejmě maniodepresivní psychóza), v jejímž důsledku se pokusil podpálit statek nad Innsbruckem.
 • Kvůli této nemoci odešel do invalidního důchodu.
 • Několikrát pobýval v psychiatrických léčebnách a zemřel předčasně na srdeční infarkt v Praze. 
 
 • Bedna plná šampaňského, Dukla mezi mrakodrapy – sportovní reportáže
 • Smrt krásných srnců – Autobiografické zážitky z jeho rodiny, tatínek Leo prodává ledničky.
 • Jak jsem potkal ryby

Bohumil Hrabal (1914 – 1997)
 
 • Narodil se v Brně-Židenicích svobodné matce Marii Kilianové a důstojníkovi rakouské armády Bohumilu Blechovi, který se ovšem k otcovství nehlásil, proto byl pokřtěn Bohumil František.
 • Do tří let žil u prarodičů v Brně.
 • Matka pracovala jako pomocná účetní v městském pivovaru v Polné, kde se seznámila se svým budoucím manželem, hlavním účetním Františkem Hrabalem (předobraz literární postavy Francina), za kterého se provdala.
 • V srpnu 1919 se rodina přestěhovala do Nymburka.
 • Po maturitě na reálce, kterou s obtížemi dokončil, neboť několikrát propadl, studoval Hrabal na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, navštěvoval však rovněž přednášky z dějin literatury, umění a filosofie.
 • Vinou uzavření vysokých škol v období okupace mohl svá studia dokončit až v roce 1946 (získal titul JUDr.).
 • Během války pracoval jako železniční dělník a výpravčí v Kostomlatech, což se odrazilo i v jeho literární tvorbě.
 • Vystřídal i profese jako pojišťovací agent, obchodní cestující, brigádník v kladenských ocelárnách a po těžkém úrazu pracoval ve sběrných surovinách jako balič starého papíru.
 • Později pracoval jako kulisák. Roku 1956 si vzal Elišku Plevovou.
 • Hrabal zemřel v roce po pádu z okna v pátém patře Ortopedické kliniky Nemocnice Na Bulovce, ve které se léčil.
 • Byl pohřben v rodinném hrobě na hřbitově v Hradištku.
 • Ve stejném hrobě byli pohřbeni také jeho matka, nevlastní otec, strýc „Pepin“, žena „Pipsi“ a bratr „Slávek“.
 • Byl uložen v těžké dubové rakvi s nápisem PIVOVAR POLNÁ, jak si přál.
 
 • Hovory lidí
 • Perlička na dně
 • Ostře sledované vlaky
 • Obsluhoval jsem anglického krále
 • Příliš hlučná samota
 • Postřižiny
 • Taneční hodiny pro starší a pokročilé
 • Slavnosti sněženek

Josef Škvorecký (1924 – 2012)
 
 • Dětství prožil v Náchodě.
 • Otec byl bankovní úředník.
 • Po maturitě na gymnáziu v Náchodě pracoval „totálně nasazen“ jako pomocný dělník v náchodské továrně Na univerzitu mohl nastoupit až po skončení války, kdy byly vysoké školy zase otevřeny.
 • Nejprve krátce studoval na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, pak přestoupil na filozofickou fakultu – obor angličtina a filosofie.
 • Na umístěnku působil jako učitel na středních školách.
 • Získal doktorát a nastoupil dvouletou vojenskou službu.
 • Po návratu z ní nastoupil jako redaktor angloamerické redakce Státního nakladatelství krásné literatury a umění (SNKLU, pozdější Odeon).
 • Nastoupil jako redaktor dvouměsíčníku Světová literatura.
 • Po politickém skandálu následujícím vydání jeho prvního románu Zbabělci roku 1958 musel redakci opustit, ale mohl se vrátit do angloamerického oddělení SNKLU.
 • Oženil se se svou přítelkyní Zdenou Salivarovou. 1969 odjel do USA, tam nejprve přednášel na Cornellově univerzitě v Ithace (New York), v létě absolvoval stipendijní pobyt na Univerzitě v Berkeley (Kalifornie).
 • Po zastavení příprav vydání knihy Tankový prapor v Československu se spolu s manželkou Zdenou rozhodl zůstat v exilu a usadil se v Torontu, kde mu byla nabídnuta profesura.
 • Vyučoval na tamější univerzitě kurz současného českého divadla a filmu, kurzy anglické a americké literatury a kurzy tvůrčího psaní.
 • V roce 1971 společně s manželkou Zdenou založil nakladatelství '68 Publishers, které se zařadilo mezi přední československá, nejen exilová, nakladatelství.
 • V něm do počátku 90. let vydával české exilové autory a v Československu zakázaná díla.
 • V roce 1978 byl společně se svojí ženou zbaven československého státního občanství.
 • Jeho dílo bylo přeloženo do mnoha jazyků, od konce 70. let se těší značného ohlasu zejména v Severní Americe. 
 • Manželé Škvorečtí žili společně v Torontu, po listopadu 1989 mohli začít navštěvovat svou rodnou zemi, v posledních letech mj. i trávili zimy na Floridě.
 
 • Zbabělci
 • Tankový prapor
 • Prima sezóna
 • Mirákl
 • Příběh inženýra lidských duší
 • ------------------------------------------------------------------ alter ego Dany Smiřický
 • Nápady čtenáře detektivek
 • Hříchy pro pátera Knoxe
 • Smutek poručíka Borůvky, Konec poručíka Borůvky, Návrat poručíka Borůvky
 • ------------------------------------------------------------------ detektivní prózy
 • Sedmiramenný svícen
 • Legenda Emöke

B) Historická tematika
 
 • Odrazem své doby - plní různé funkce:   
   
 1. zábavnou
 2. zdůraznění nástupu nové společenské třídy
 3. únik ze současnosti
 4. jinotajnou
 
 • Ivan Olbracht - Dobyvatel
 • Miloš V. Kratochvíl - Král obléká halenu 
 • Vladimír Neff - Srpnovští pániSňatky z rozumu
 • Jarmila Loukotková - Navzdory básník zpíváBůh či ďábel, Není římského lidu
 • Václav Kaplický – Kladivo na čarodějnice
 

C) Budovatelská próza

 • Po roce 1945 vznikly požadavky na vznik žánru, který by popisoval budovatelské nadšení.
 
 • Požadavky:  
 • kladný hrdina: budovatel dělník (velkolepé stavby - elektrárny, přehrady, železnice), rolník, vydávající se na cestu kolektivizace, profesionální funkcionář, který působí jako nadšený propagátor a organizátor socialistických změn,
 • primitivní kompozice, schematičtí, neživotní a černobílí hrdinové, postavy málo psychologicky vykreslené,
 • vzorem sovětská literatura: Šolochov, Katajev, Erenburg, Gladkov.
 
 • Marie Majerová - Cesta blesku
 • Marie Pujmanová - Svítání
 • Bohumil Říha - Země dokořán
 • Václav Řezáč - Nástup, Bitva   
 • Antonín Zápotocký – Rudá záře nad Kladnem

D) Konfrontační typ prózy
 
 • Zvláštní typ prózy, která se sice odehrává v současnosti, ale hrdinové se ve vzpomínkách vracejí do doby svého mládí a rekapitulují svůj život.
 • Podle autorova politického zaměření tato bilance vyznívá buď jako naplnění původních představ, třebaže za cenu dramatických střetů a omylů, nebo ústí ve skeptickou negaci.
 
 
Ludvík Vaculík (1926 – 2015)
 
 • Autor manifestu 2000 slov (výzva k reformě komunistické strany) a zakladatel samizdatového nakladatelství Edice Petlice, signatář Charty 77.
 
 • Sekyra
 • Román, který je považován společně s Kunderovým Žertem za nejvýraznější kritické zhodnocení tehdejšího stavu společnosti.
 • Vypravěč, český novinář, líčí osudy své rodiny z valašské vesnice, a zejména svůj vztah k otci, který se stal po válce pracovitým funkcionářem strany, posléze však jen slepým vykonavatelem politické linie.
 • Syn, redaktor v Praze, se dostává do konfliktu s nemravnou omezeností moci, v krizi se obrací k domovu, k hodnotám, které mu v dětství zprostředkoval právě otec.
 
 • Morčata
 • Až hororový román, pojednává o bankovním úředníkovi, který je v práci vystavován velkému tlaku, a proto doma chová morčata, s kterými experimentuje a týrá je.
 • Dílo poukazuje, kam až je člověk schopen zajít pod nátlakem: jak se společnost chová k nám, tak se chováme my k jiným.
 
 • Český snář – forma deníku

Milan Kundera (1929)
 
 • Milan Kundera se narodil v Brně.
 • Jeho otec byl významný klavírista a rektor JAMU.
 • Studoval na gymnáziu v Brně.
 • Začal studovat na Filozofické fakultě UK literární vědu a estetiku, po dvou semestrech však přestoupil na FAMU, kde zprvu studoval filmovou režii a poté scenáristiku.
 • Po skončení studia začal na FAMU vyučovat světovou literaturu, nejprve jako asistent a později již jako docent.
 • V roce 1948 vstoupil do komunistické strany, po dvou letech byl však vyloučen.
 • Roku 1956 mu bylo členství obnoveno, ale v roce 1970 byl opět vyloučen.
 • V roce 1967 vystoupil na IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů s ostrým referátem, ve kterém odsoudil pokus zakázat filmy Věry Chytilové.
 • Od roku 1975 žije v emigraci ve Francii, kde vyučoval na univerzitě v Rennes a později v Paříži.
 • V roce 1979 mu bylo odebráno československé státní občanství.
 • Udržuje kontakty s okruhem přátel v Česku, ale do své vlasti se vrací zřídka a vždy inkognito.
 • Ačkoli reviduje překlady svých děl napsaných ve francouzštině do jiných jazyků, jejich české překlady téměř nevydává a odmítá práci na nich svěřit jiným překladatelům.
 
 • Žert
 • Směšné lásky
 • Valčík na rozloučenou
 • Nesnesitelná lehkost bytí
 • Kniha smíchu a zapomnění
 • Nesmrtelnost

E) Humoristická próza

 • Jan Werich - Italské prázdniny, Fimfárum
 • Miroslav Horníček - Dobře utajené housle
 • Josef Škvorecký - Tankový prapor
 • Zdeněk Jirotka - Saturnin, Profesor biologie na žebříku
 • Miroslav Švandrlík - Černí baroni

F) Detektivní žánr
 
 • Josef Škvorecký - Nápady čtenáře detektivek, Smutek poručíka Borůvky, Konec poručíka Borůvky, Návrat poručíka Borůvky, Hříchy pro pátera Knoxe

G) Próza s profesní tematikou
 
 • Oživovala žánr 50. let - budovatelský román.
 • Autoři severočeské literární školy - popisují pro ně profesně známé prostředí severních Čech - chemické továrny, doly, atmosféru tamních měst, soustřeďují se na detailní popisy, dějový spád…
 
 
Vladimír Páral (1932)
 
 • Narodil se v Praze, mládí prožil v Brně.
 • Otec byl důstojníkem.
 • V Brně absolvoval reálné gymnázium.
 • Pak byl dva roky na Vysokém učení technickém, odtud přešel na obor chemického inženýrství na VŠCHT v Pardubicích.
 • Vystudovanému oboru se v Liberci, Jablonci nad Jizerou, krátce v Plzni a nakonec v Ústí nad Labem věnoval až do roku 1967, tedy 13 let.
 • Byl zaměstnán v Ústavu vědecko-technických a ekonomických informací.
 
Černá pentalogie:
 
 • Veletrh splněných přání
 • Soukromá vichřice
 • Katapult
 • Milenci a vrazi
 • Profesionální žena
 

Bílá řada:

 • Mladý muž a bílá velryba
 • Radost až do rána
 • Generální zázrak
 • Muka obraznosti
 
 • pozdější tvorba:
 • Romeo a Julie 2300, Válka s mnohozvířetem

H) Exilová próza
  
 
Pavel Tigrid (1917 – 2003)
 
 • Emigroval dvakrát – poprvé za 2. světové války do Londýna, pracoval pro rozhlas.
 • Podruhé po roce 1948 do Německa a později do USA.
 • Spolupracoval s radiem Svobodná Evropa.
 • Vydával časopis Svědectví – zveřejňoval v něm bez obalu, co se děje v komunistických zemích – psal o popravě Milady Horákové a Rudolfa Slánského, o událostech v Maďarsku…
 
 • Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu
 • Lucie se na dovolené seznámí s emigrantem, který jí po 163 večerů vypráví příběhy, které demonstrují zrůdnost komunistického režimu.

Pavel Kohout (1928)
 
 • Prošel osobnostním vývojem od počáteční bezvýhradné podpory stalinismu, přes postupné vystřízlivění až po účast na Pražském jaru a nucený odchod do exilu v 70. letech.
 • Přičemž patřil vždy mezi ty nejaktivnější v daném proudu.
 
 • Katyně
 • Příběh dívky, která se učí na učilišti pro katy, na konci knihy popraví svého spolužáka.
 
 • Kde je zakopán pes
 • objevují se zde Kohoutovi kamarádi, známé osobnosti, název podle psa, kterého Kohoutovi otrávilo StB.
 
 • Hodina tance a lásky
 • Příběh z koncentračního tábora, židovská dívka učí dceru velitele Terezína tančit a odhaluje jí, co se v koncentračních táborech děje.