České meziválečné drama

Teorie


1) Oficiální divadlo
 
 • režisérský typ
 • kamenná divadla
 • Městské divadlo na Vinohradech, Národní divadlo v Praze, divadla v Brně, Ostravě, Olomouci, Plzni..

2) Neoficiální lidové divadlo
 
 • komediální divadlo, zábavné scény, kabarety
 • kabaret Červená sedma – založena Jiřím Červeným v roce 1909, zánik roku 1922, působení Eduarda Basse a lidových komiků (Ferenc Futurista, Saša Rašilov, Vlasta Burian...)

3) Avantgardní divadlo
 
 • Divadla vznikají od poloviny 20. let.
 • Inspirace lidovým humorem a zábavou (cirkus, kabaret, film).
 • Jedná se o divadlo tvůrčí – kontakt s publikem, aktualizace her.
 
 
A) Osvobozené divadlo
 
 • Bylo založeno 1925 (oficiálně funguje od r. 1926).
 • Zakládající osobnosti: Jindřich Honzl, Jiří Frejka, Emil František Burian.
 • Bylo ovlivněno dadaismem, futurismem a poetismem.
 
 • 1926 – 1. hra Cirkus Dandin (původně Moliérova hra) – dadaistická zábava, neměla úspěch, 2. hra – Němý kanár – také neúspěšná.
 • 1927 – Jiří Frejka odchází (zakládá Divadlo Dada), Emil František Burian odchází (zakládá D34).
 • 1927 – Do Osvobozeného divadla přichází Jiří Voskovec a Jan Werich – 1. hra Vest pocket revue (Malá kapesní revue) – obrovský úspěch, 208 repríz.
 
 • Vliv poetismu – volná stavba, sled dramatických, hudebních a tanečních čísel ve scénickém celku, parodie na tradiční postupy, studentská recese, parodie na tradiční postupy, hudební i taneční čísla, písně → zábavná podívaná nevázané veselí, převládá smích situační a jazyková komika.
 
 • Poprvé se objevují tzv. forbíny – zatímco se vzadu za oponou měnily kulisy, V a W stáli před oponou a bavili publikum, improvizované scénky, kontakt s publikem.
 • Následují hry Smoking revue nebo Ostrov Dynamit.
 • V 30. letech přechod od dadaistického humoru k politické satiře – kritika hospodářské krize, nastupujícího fašismu, korupce, nedostatků v demokracii…
 • Spolupráce s Jaroslavem Ježkem (jazzový komponista, spolupracoval s divadlem od roku 1929).
 • Caesar - O nedostatcích demokracie, proti fašismu, satira na Mussoliniho.
 • Osel a stín - Zachycuje politické pozadí procesu – spor o stín, satira na Hitlerovy uřvané projevy.
 • Kat a blázen – Satira na jihoamerické vůdce, hru napadl v tisku mexický vyslanec.
 
 • 1934 – Osvobozené divadlo se přejmenovalo na Spoutané divadlo – Voskovec a Werich představili své nejlepší hry: Balada z hadrů (inspirace životem Francoise Villona), Těžká Barbora (název děla), Pěst na oko.
 • Následují filmy: Hej rup, Svět patří nám, Pudr a benzín.
 • 1938 – Divadlu nebyla obnovena koncese a divadlo je oficiálně uzavřeno, poslední připravované představení V a W – Hlava proti mihuli.
 • Voskovec, Werich a Ježek emigrují do USA, Ježek tam umírá.
 • 1946 – Neúspěšný pokus o obnovení Osvobozeného divadla, Voskovec se vrací do USA, Werich se stává ředitelem divadla ABC a vytváří novou komickou dvojici s Miroslavem Horníčkem.
 • Písničky osvobozeného divadla: David a Goliáš, Šaty dělaj člověka

 


B) Divadlo D 34 – D 41
 
 • Vzniklo roku 1934 zásluhou E. F. Buriana, roku 1941 bylo zavřeno gestapem.
 • Všechny složky umění (hudební, taneční, výtvarné, mimické…).
 • Jednalo se o tzv. „divadelní družstvo“ – všechno je všech, ale ve skutečnosti rozhodoval E. F. Burian.
 • Adaptace děl klasiků (Klicpera, Shakespeare, Moliére).
 • Dramatizace prózy (Švejk, Krysař) a poesie (Máj).
 • Za okupace stejně jako většina divadel zavřeno – pro svůj protifašistický postoj.
 • Od začátku levicová orientace, ale po roce 1948 se hrály silně prokomunistické hry (např. hra Pařeniště zachycující popravu Milady Horákové).