Citoslovce

Teorie

Co musíte znát?


Citoslovce jsou slova neohebná, která vyjadřují: 

  • city, nálady a vůli (brr, ach, fuj, júú, hop, jéé, haló, aha...),
  • hlasy nebo zvuky (bú, haf, mňau, bác, prásk, cink, bzzz, méé...). 

  • Mohou být odděleny čárkami, vykřičníkem nebo pauzou. 
  • Nebývají většinou větnými členy, ale mohou být ve větě přísudkem (Zajíc hop přes potok.).