Druhy přídavných jmen

Teorie

Co musíte znát?


  • Přídavná jména vyjadřují vlastnosti osob, zvířat a věcí nebo je blíže určují.
  • Jsou ohebná, skloňují se.
  • Shodují se s podstatným jménem v rodě, čísle a pádě.
  • Ptáme se na ně otázkami: jaký?, který?, čí?
  • Určujeme u nich pád, číslo, rod a (druh, vzor).
  • Ve větě jsou nejčastěji shodným přívlastkem, někdy doplňkem, jmennou částí přísudku. 

  • Podle zakončení rozlišujeme 3 druhy přídavných jmen:
 

Tvrdá (vzor mladý) - mají v 1. pádě jednotného čísla tři koncovky pro tvary jednotlivých rodů: -ý, -á, -é (mladý muž, mladá žena, mladé dítě).

 

Měkká (vzor jarní) - mají v 1. pádě jednotného čísla ve všech rodech stejnou koncovku: (jarní vzduch, jarní louka, jarní počasí).

 

Přivlastňovací (vzor otcův, matčin) - tvoří se od podstatných jmen označujících osoby, zvířata nebo od vlastních jmen zvířat (otcův stůl, otcova brašna, otcovo kolo; matčin stůl, matčina brašna, matčino kolo).


Pozor! Rozlišujte přídavná jména přivlastňovací a podstatná jména:

Martinovi přátelé (čí?) = přídavné jméno přivlastňovací X  k Martinovi, o Martinovi (ke komu?, o kom?) = podstatné jméno.