Epigram

Teorie

Co musíte znát?


  • Epigram pochází z řeckého slova epigramma = nápis.
  • Původně se tedy jednalo o nápis na budovách, pomnících a náhrobních kamenech.
  • Později se tento pojem začal používat pro krátkou báseň, převážně satirickou s ostře vyhrocenou pointou (vtipné zakončení).

  • V epigramech jsou kritizovány různé společenské jevy a lidské nedostatky.
  • Epigram je dvoudílný útvar - jeho první část uvádí do situace, druhá ji překvapivě řeší.
  • Epigram může být rýmovaný i nerýmovaný.

Významní autoři epigramů

Marcus Valerius Martialis, Karel Havlíček Borovský, František Ladislav Čelakovský, Jan Kollár, Jiří Žáček, Jan Neruda, Karel Čapek...


Ukázky epigramů

Nechoď, Vašku, s pány na led,
mnohý příklad máme,
že pán sklouzne a sedlák si
za něj nohu zláme.

                              K. H. Borovský

 
Za pravdu je různá sazba;
jednou pomník,
jindy vazba.
Kdo ji řekne dřív než včas,
tomu pravda
zlomí vaz.
                              Jiří Žáček
 
 
Vzala bych si Priska...
Jsi ty chytrá paní!
On však též je chytrý.
Říká: Kašlu na ni.
                             M. V. Martialis