Eufonie

Teorie

Co musíte znát?


  • Eufonie = libozvuk 
  • Umělecky působivé uspořádání hlásek nebo skupin hlásek na základě jejich opakování. 
  • Projevuje se nápadným hromaděním určitých hlásek ve verši.
  • Slovo, v němž jsou tyto hlásky obsaženy, působí esteticky kladně (příjemně, libě, působí při vyslovení požitek).
  • Mezi tzv. libé hlásky patří např. a, l, j, š, také dvojhláska ou.
  • Eufonie tíhne k hudebnosti, působí i na významovou stránku verše, je i činitelem rytmickým. 

Příklady eufonie:

Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
Kde borový zaváněl háj.                
 
O lásce šeptal tichý mech;
Květouví strom lhal lásky žel,       
Svou lásku slavík růži pěl,
Růžinu jevil vonný vzdech...  K. H. Mácha
 
 
Pradávné verše jsou to jsou
a trou se bludnou ozvěnou...  F. Halas
 
 
 
 
Pixel4