Jamb, jambický verš

Teorie

Co musíte znát?


  • Jamb - z řec. iambos 
  • Jamb je na rozdíl od trocheje stopa vzestupná = po slabice nepřízvučné následuje slabika přízvučná.
  • Schéma pro jamb je následující: Ι ∪ — Ι.
  • Ovšem tato vzestupnost je v kolizi se sestupností slovního přízvuku v češtině (česká slova mají hlavní přízvuk na první slabice).
  • Slovních celků, kde je nepřízvučná první slabika, je v našem jazyce zcela omezené množství.
  • Jambický vzestupný rytmus se tedy uskutečňuje tak, že se na začátek veršů a poloveršů kladou nepřízvučná jednoslabičná slova.
  • Především však přispívá k pocitu vzestupného rytmu to, že jsou na konce rytmických řad zařazována jednoslabičná slova s větným přízvukem.

 

Jambický verš

  • Přízvučný verš složený z jambických stop, v nichž po nepřízvučné slabice následuje slabika přízvučná (nebo po jedné slabice krátké jedna slabika dlouhá).
  • Český jamb je v podstatě veršem nestopovým, to znamená, že jednotlivým stopám neodpovídá vhodné rozložení slovních celků.
  • Vzhledem k tomu, že český jamb není stopový, budeme vnímat verš jako celek, ve kterém se větný přízvuk objevuje až na závěr (je tedy zdůrazněn konec verše).

 

Příklady jambického verše

 
Král KaΙrel  s BušΙkem  z VilΙhartic  =  čtyřstopý jambický verš
  ∪  —  ∪    —    ∪     —   ∪ —
teď zaΙsedliΙ  si k duΙbovéΙmu  stoΙlu  =  pětistopý jambický verš
∪  — ∪ —   ∪  —  ∪ — ∪   — ∪
 
                                                     J. Neruda

 

A že ten pramen vlasů jejích, ví-li,
jak skvosty střežím vzácné, drahocenné?
Ach, zda ta hlava, na které kdys byly,
se na mě vůbec ještě rozpomene? 
                                                                  J. S. Machar

 

Byl pozdní večer - první máj
večerní máj - byl lásky čas...
 
                                            K. H. Mácha