Jarní almanach básnický a Skupina 42

Teorie


1) Jarní almanach básnický
 
 • Vznikl v roce 1940.
 • Cílem bylo vyjádřit pocity nejmladší básnické generace.
 • Byl ovlivněn především politickou situací – protektorát Čechy a Morava.
 • Publikovali velmi rozdílné osobnosti, jejichž tvorba pak neměla žádný společný program.
 • Předmluvu napsal Václav Černý.
 • Báseň není jen hra se slovy, ale vyjádření nějakého pocitu, nebo zážitku.
 • Existencialismus.
 • Přispělo do něj 14 nových mladých autorů: Jiří Orten, Kamil Bednář, Oldřich Mikulášek, Ivan Blatný, Josef Kainar
 
 
Kamil Bednář (1912 – 1972)
 
 • Studia práv a filozofie na Karlově univerzitě nedokončil.
 • Po uzavření vysokých škol působil jako redaktor v nakladatelství Melantrich a Československý spisovatel.
 • Patřil k vůdčím osobnostem básnické generace, přišel s teorií „nahého“ člověka (člověk zbavený vnější slupky, oproštěn od umělých konvencí a ideologií), což Bednář vyjádřil v eseji Slovo k mladý.
 
 • Kámen v dlažbě
 • Milenka modř

Jiří Orten (1919 – 1941)
 
 • Vlastním jménem Jiří Ohrenstein.
 • Židovský původ, pocházel z Kutné Hory (kde se dodnes koná festival Ortenova Kutná Hora).
 • Toužil studovat konzervatoř (dramatický obor), ale z rasových důvodů ho nevzali, studoval v Praze jazykovou školu.
 • Přijali ho na konzervatoř, vystudoval 3 roky, potom přišla válka a on byl jako Žid vyhozen.
 • Byl osamělý, zoufalý, rozešla se s ním dívka, nemohl publikovat, ani pomoci rodině.
 • Srazila ho německá sanitka.
 • Cena Jiřího Ortena – udává se autorům do 30 let.
 
 • Cesta k mrazu
 • Čítanka jaro
 • Jeremiášův pláč
 • Ohnice
 • Deníky Jiřího Ortena

Oldřich Mikulášek (1910 – 1985)
 
 • Oldřich Mikulášek se narodil jako syn železničáře.
 • Absolvoval obchodní školu.
 • Vydělával si jako dělník a pracoval v Československém rozhlase a Lidových novinách.
 • Po válce působil v redakci časopisu Host do domu.
 • Po roce 1969 se stal samizdatovým spisovatelem a teprve po roce 1980 mu bylo umožněno publikovat.
 • Jeho dílo je velmi komplikované.
 
 • Černý bílý ano ne
 • Krajem táhne prašivec
 • Ortely a milosti

 


2) Skupina 42
 
 • Vznikla roku 1942 a rozpadla se 1948.
 • Členové: Josef Kainar, Ivan Blatný, Jiří Kolář, Jan Hanč, Jiřina Hauková, hlavním teoretikem byl Jindřich Chalupecký (stať Svět, v němž žijeme).
 • Skupina básníků všedního dne, poezie běžných všedních věcí, obyčejného života, tématem je město a periferie města, svět techniky, která nás formuje, ale i deformuje.
 
 
Jiří Kolář (1914 – 2002)
 
 • Do literatury ho uvedl František Halas, kterému posílal své verše a který ho potom seznámil s Jindřichem Chalupeckým – založili skupinu 42.
 • Spíše výtvarník než literát, vytvářel koláže, proslavil se po celém světě, pořádal mezinárodní výstavy svých děl.
 • Za komunismu zůstal ve Francii, do ČR se vrátil až po 1989.
 
 • Křestný list
 • Dny v roce – přepracováno na jeho deník Roky v dnech

Ivan Blatný (1919 – 1990)
 
 • Syn spisovatele Lva Blatného, pocházel z Brna.
 • Vystudoval Masarykovu univerzitu (čeština, němčina).
 • Po roce 1948 emigroval do Anglie.
 • Bylo to pro něj velmi těžké, neuměl jazyk, nebyl zvyklý pracovat (v Čechách zdědil po strýci optický závod, který mu vydělával).
 • Těžká duševní choroba, schizofrenie – zavřen do psychiatrické léčebny, kde nakonec zemřel.
 • V léčebně i psal, zdravotní sestra verše posílala k vydání.
 • Po smrti jeho tělo převezeno do Brna, kde je pohřben.
 
 • Pomocná škola Bixley
 • Melancholické procházky
 • Tento večer
 • Stará bydliště

Josef Kainar (1917 – 1971)
 
 • Studoval češtinu a francouzštinu na Univerzitě Karlově v Praze, po uzavření vysokých škol vystřídal celou řadu zaměstnání.
 • Měl blízko k divadlu a pracoval jako dramaturg v Divadle satiry.
 • Pracoval jako novinář v novinách Rovnost.
 • Po druhé světové válce také spolupracoval s rozhlasem, filmem a divadlem.
 • V Československém rozhlase například tvořil tzv. rozhlásky, ve kterých přístupnou formou seznamoval mladší posluchače s děním.
 • Po roce 1947 se věnoval pouze literatuře.
 • Zabýval se také hudbou, hrál na koncertní úrovni na klavír, kytaru a housle.
 • Stylově vychází především z jazzu.
 
 • Nové mýty
 • Člověka hořce mám rád
 • Veliká láska
 
 • Jeho verše jsou velmi hudební, neznámější je jeho báseň Stříhali dohola malého chlapečka (zhudebněno Vladimírem Mišíkem).