Jazyk a jeho funkce

Teorie

Co musíte znát?

 • Aby se lidé mezi sebou mohli dorozumět, museli si vytvořit kód, kterému by rozuměl jak autor informace, tak její příjemce → postupně lidé vytvořili jazyk.
 • Jazyk není jevem přírodním, ale společenským, není nám vrozen a musíme se ho učit.
 • Jazyk je nejdokonalejší a nejužívanější prostředek lidského dorozumívání.
 • Je to organizovaný systém ustálených a závazných znaků a pravidel, jak tyto znaky používat.
 • Jazyk je vázán na určité společenství, nejčastěji národ.

Základní funkce jazyka:
 
 • funkce dorozumívací (komunikativní) - základní funkce každého jazyka,
 • funkce myšlenková (mentální) - jazyk je nástrojem myšlení,
 • národně reprezentativní - jazyk je hlavním znakem národní příslušnosti,
 • výrazová (expresivní) - jazyk slouží k vyjadřování citů a přání,
 • výzvová (apelová) - jazykem můžeme působit na ostatní, přesvědčovat je,
 • estetická - krása řeči působí esteticky a umělecky se využívá.