Kaligram

Teorie

Co musíte znát?


  • Kaligram je báseň psaná nebo typograficky upravená do obrazce.
  • To znamená, že zapojuje do smyslového vnímání i oči.
  • Při tvorbě kaligramů je autor zcela svobodný, neexistují mantinely.
  • Nejznámější jsou kaligramy, u kterých obrazec naznačuje obsah básně, ale nemusí to tak být vždy.
  • Tento pojem se dostal do povědomí s vydáním sbírky Kaligramy (1918) od G. Apollinaira.
  • Mezi další významné autory kaligramů patřili např. S. Mallarmé, F. Marinetti, J. Seifert, V. Havel a další.

Příklad kaligramu od G. Apollinaira:
 
 
1

 

Pixel10