Karel Hynek Mácha: Máj

Teorie

 • Poprvé vyšlo v roce 1836.
 • Česká literatura, poezie, lyrickoepická báseň, romantismus.

Ignác      emil

 • IGNÁC: Byl pozdní večer – první máj –
 • EMIL: večerní máj – byl čtecí čas.
 • IGNÁC: K veršům vedl mě vnitřní hlas
 • EMIL: a přečet jsem Máchův Máj.
 
 • IGNÁC (nespokojeně): To má být jako absolutní rým?
 • EMIL (pobaveně): To neřeš a jedeme dál ;)
 
 • IGNÁC: O lásce básník vyprávěl;
 • EMIL: mezi Vilémem a Jarmilou,
 • IGNÁC: že chodil mu otec za milou,
 • EMIL: a to věru dělati neměl.
 
 • IGNÁC (nespokojeně): Nechceš trochu zapojit fantazii?
 • EMIL (pobaveně): To neřeš a jedeme dál ;)
 
 • IGNÁC: Netušil Vilém, že je synem
 • EMIL: člověka, jehož zavraždil,
 • IGNÁC: z domu ho otec vyhodil,
 • EMIL: bylo to v dětství, v čase jiném;
 • IGNÁC: a z Viléma loupežník se stal,
 • EMIL: „Strašný lesů pán“ se nazýval.
 
 • IGNÁC (nespokojeně): To je nelibozvučné!
 • EMIL (pobaveně): To neřeš a jedeme dál ;)
 
 • IGNÁC: Začátek básně – v přírodní kráse
 • EMIL: Jarmila čeká na muže,
 • IGNÁC: na břehu jezera v předtuše,
 • EMIL: však místo něj jak ve zlé spáse
 • IGNÁC: přichází Vilémův kamarád
 • EMIL: a přináší smutný rezultát.
 
 • IGNÁC (nespokojeně): Taková slova tam necpi!
 • EMIL (pobaveně): To neřeš a jedeme dál ;)
 
 • IGNÁC: Vilém byl zatčen, poslední den
 • EMIL: sedí teď v cele zcela sám,
 • IGNÁC: zbytek života je jen sen,
 • EMIL: žalářník dojat příběhem,
 • IGNÁC: však rozsudek má být vykonán.
 • EMIL: Zítřejší poprava je věc jistá,
 • IGNÁC: jeho hlava bude sťata,
 • EMIL: Jarmila do zoufalství vzata,
 • IGNÁC: pláče její duše čistá,
 • EMIL: vrhne se ze skály do jezera,
 • IGNÁC: život tak končí za večera
 • EMIL: a Vilémův skončí zítra ráno;
 • IGNÁC: Truchlí pro něj i loupežníci,
 • EMIL: Vilém se souží ve věznici,
 • IGNÁC: smutným osudem je to dáno.
 
 • EMIL: Po sedmi letech od těchto skutků
 • IGNÁC: projíždí básník krajem smutků,
 • EMIL: místy, kde se vše událo
 • IGNÁC: a nebylo toho pramálo;
 • EMIL: zasažen a nepředpojat,
 • IGNÁC: příběhem je Hynek dojat
 • EMIL: a zachytí jej nastálo.
 
 • IGNÁC (spokojeně): No vidíš, ty poeto :)
 • EMIL (pobaveně): Díky a jdeme do finále ;)
 
 • IGNÁC: Pod světlou žárovkou stránky plynou,
 • EMIL: školákův zrak si s nimi hraje,
 • IGNÁC: v té básni se ukrývají taje,
 • EMIL: v malebných slovech osudy hynou;
 • IGNÁC: borové háje měkce šumí,
 • EMIL: Karel Hynek Mácha, ten umí,
 • IGNÁC: jediný ryzí romantik český
 • EMIL: poselství lidských srdcí nesa,
 • IGNÁC: čtyři zpěvy, dvě intermezza,
 • EMIL: některý pasáže jsou moc hezký;
 • IGNÁC: oslava jarní přírody,
 • EMIL: inspirace skutečností,
 • IGNÁC: metaforických událostí,
 • EMIL: sklizeň básnické úrody.
 
 • IGNÁC: Je pozdní večer – první máj –
 • EMIL: večerní máj – je čtecí čas.
 • IGNÁC: Listuju já v té sbírce zas:
 • EMIL: „Hynku! Viléme!! Jarmilo!!!“