Klasicismus

Teorie


 • Klasicismus se vyvinul v 17. století v Evropě, jeho kolébkou byla Francie a Itálie.
 • Stejně jako renesance zaznamenal návrat k antice (Řecku, ale zejména Římu).
 • Velmi byl kladen důraz na rozum jako nástroj lidského poznávání.
 • V centru zájmu stál člověk, ale ne člověk a jeho city a lásky jako v renesanci, ale pouze člověk a jeho rozum, člověk jako součást společnosti.
 • Ideálem krásy byla vyrovnanost, střízlivost, inteligence.
 • V literatuře byla potlačena citová složka a byla nahrazena rozumovou.
 • Filozofie racionalismu – René Descartes: „Myslím, tedy jsem.“ („cogito ergo sum“).

 
A) VYSOKÁ LITERATURA - tragédie, óda nebo epos. Mezi tématy převládala převážně historie, antika a mytologie. Řešily se tragické konflikty a vnitřní rozpory hrdiny, který pocházel z vysoké společnosti. Díla byla psaná vznešeným jazykem.
 
B) NÍZKÁ LITERATURA - komedie, bajky, satiry a písně. Tématy byly obyčejné denní záležitosti. Hrdina pocházel z nižší společnosti. Díla byla psána hovorovým jazykem.
 

 
Pierre Corneille (1606-1684)
 
 • Vystudoval práva, ale věnoval se divadlu, psal tragédie pro Ludvíka XIV.
 • Zakladatel moderní tragédie. Jeho hrdinové jsou rozumní, nejsou zmítáni vášněmi.
 • Corneille také příležitostně psal milostné a oslavné verše a překládal z latiny.
 • Jeho nejvýznamnějším dílem je Cid. - jedná se o veršovanou tragédii o 5 jednání.
 • Je to drama o lásce a cti, zdůrazňuje velikost a cenu oběti.
 • Děj se odehrává v Seville v polovině 11. století.
 • Don Rodrigo a dona Ximena jsou snoubenci, mezi jejich otci dojde k roztržce a vyzvání na souboj.
 • Rodrigo zabije otce Ximeny (nerad, souboj si nepřál), Ximena žádá hlavu svého snoubence, ač ho miluje.
 • Rodrigo je vyslán do války s Maury, kde se proslaví. Král Ximenu a Rodriga oddá.
 
 
Jean Racine (1639-1699)
 
 • Zakladatel psychologické tragédie.
 • Vítěz všech soutěží o nejlepší hru, oblíbenec na královském dvoře.
 • Racine byl další z významné trojice francouzských klasicistických dramatiků.
 • Psal převážně tragédie (komedii napsal pouze jednu).
 • Náměty čerpal z antiky. Jeho nejvýznamnější dílo je hra Faidra, jejíž děj se odehrává ve starém Řecku.
 • Faidra – žena krále Thesea se zamiluje do jeho syna Hippolyta, vyzná mu lásku, ten ji odmítá.
 • Theseus se na syna rozzlobí, že dělal Faidře nevhodné návrhy, a vyžene ho.
 • Faidra se doznává ke své lži a vypije jed.

 

Molière (1622-1673)
 
 • Zakladatel klasicistní komedie.
 • Molièrovy hry řeší aktuální problémy jeho doby, které však mají nadčasovou platnost.
 • Vlastním jménem Jean Baptiste Poquelin.
 • Bohatá rodina, otec právník.
 • Také vystudoval práva, ale nikdy se tím neživil.
 • Miloval divadlo, kočoval s hereckou společností, potom založil svoji společnost.
 • Hrál a psal pro Ludvíka XIV.
 • Zemřel na jevišti při hře Zdravý nemocný.
 
 • Nejznámější je hra Lakomec o pěti aktech, která se odehrává v Paříži ve druhé polovině 17. století.
 • Autor se inspiroval Komedií o hrnci od Plauta.
 • Hlavní postavou je lakomec Harpagon, který bohatne především lichvou.
 • Je to bezcitný sobec, který ztrpčuje život svým dětem i svému služebnictvu.
 • Harpagon je typický člověk, který je zotročován penězi, jeho lakota ho dokonce připravuje i o blízké lidi a narušuje jeho mezilidské vztahy.
 • Pro hru jsou typické vtipné zápletky, živé dialogy a výborně propracovaná psychologie postav.
 • Dodržuje jednotu místa, času a děje, je však psána v próze, což porušovalo tehdejší zvyklosti.
 
  • Dalšími hrami jsou např. Tartuffe neboli pokrytec, ve které Moliére kritizuje pokrytectví, které se skrývá za rouškou náboženství, a Zdravý nemocný, která je napsána jako kombinace komedie a baletu (to znamená, že všechny akty jsou uváděny tanečními kreacemi).
  • Moliére ve hře kritizuje hypochondry, ale i neschopnost a povrchnost lékařů té doby.
   
  • Škola žen
  • Měšťák šlechticem
  • Misantrop
  • Don Juan
   
   
  Carlo Goldoni  (1707 – 1793)
   
  • Pocházel z Itálie.
  • Z bohaté rodiny, zázračné dítě – číst a psát se naučil ve čtyřech letech, v devíti letech napsal svou první hru.
  • Vychovatel v královské rodině v Paříži.
  • Král ho odvrhl, zrušil mu penzi, zemřel v bídě.
   
  • Sluha dvou pánů – důležitá role diváka, improvizace, humorné zápletky, složitý děj
  • Poprask na laguně

  Poezie postrádala citovou složku, spíše didaktické básně…
   
  Jean de La Fontaine – Byl autor bajek (pokračovatel Ezopa).