Komedie

Teorie

Co musíte znát?


  • Komedie - z řec. kómódiá, z kómós = dórská slavnost se zpěvy a tanci.
  • Jeden z důležitých dramatických žánrů, je protikladem tragédie.
  • Zrodila se ve starém Řecku, kde byla provozována při tzv. dionýsiích.
 
  • Děj, postavy i dramatický konflikt jsou pojaty s nadsázkou, komicky.
  • Ke komickému účinku využívá komedie parodii, groteskno, satiru, ironii apod.
  • V komedii se setkáváme s mnoha prostředky - se směšným zevnějškem postav, neobratným chováním, s pohybovou komikou, slovním humorem atd.
 
  • Pro komedii je typický familiární, každodenní tón.
  • Komedie se často omezuje na líčení lidských vad, směšností, neobratností a chyb, dramatická zápletka je běžná, všední, obyčejná.
  • Komedie vyvolává zábavné, komické, směšné pocity.
  • V komedii je šťastné rozuzlení, které je pro tento žánr závazné.

Komediální žánry:
 

a) komedie situační - směšné a neobratné jednání postav za určitých okolností (J. Vrchlický - Noc na Karlštějně),

b) komedie charakterová - zaměřuje se na lidské vlastnosti, zejm. negativní (Molière - Lakomec),

c) komedie společenská - posměchu jsou vystaveny zvyky a chování příslušníků určitých společenkých vrstev (G. B. Shaw - Pygmalion).