Literatura

Teorie

Co musíte znát?


  • Literatura - z lat. littera = písmeno
  • = písemnictví
  • Jedná se vlastně o souhrn všech jazykových projevů, které jsou zaznamenány písmem.
  • Můžeme pak hovořit o literatuře konkrétního národa (česká literatura), o literatuře určité doby (barokní literatura), o literatuře lidstva jako takového, o literatuře určené skupině obyvatelstva (např. dětská literatura), literatura lišící se svým obsahem a zaměřením (literatura faktu) atd.
 
  • Důležitý je pojem umělecká literatura (krásná), pod který zahrnujeme takovou literaturu, které přisuzujeme výrazné estetické kvality (skutečnost je v takových knihách zachycena pomocí uměleckých obrazů).
  • Pro uměleckou prózu se ujal v 18. století termín beletrie (z franc. belles lettres = krásné písemnictví).