Memoáry

Teorie

Co musíte znát?


  • Memoáry (paměti) - z franc. mémoire = paměť, památka
  • Jedná se o písemně zaznamenané autorovy vzpomínky na zážitky a události z vlastního života.
  • Jeden ze žánrů věcné literatury.
  • Na rozdíl od autobiografie postrádají memoáry syžet (děj), jednotlivá témata jsou volně řazena.
 

 

  • Memoáry jsou psány již od antiky a dodnes se jedná o živý útvar.
  • V tomto kontextu hovoříme o tzv. memoárové literatuře.
  • Mezi naše známe autory memoárů patří např. V. Černý (Paměti), P. Kohout (Kde je zakopán pes), J. Zábrana (Celý život)...