Monografie

Teorie

Co musíte znát?


  • Monografie je literární vědecké dílo věnované jedné otázce, osobnosti apod.
  • Budeme-li se chtít dozvědět více informaci o životě a díle nějaké významné osobnosti (umělec, vědec, historická postava...), budeme muset sáhnout právě po monografii.
  • Tento žánr věcné literatury je textově většinou obsáhlý a snaží se podat odborný výklad jednoho vymezeného problému.
  • Monografie se nemusí týkat jen jedné osobnosti, ale také například literárních skupin.