Naturalismus v české literatuře

Teorie

Co musíte znát?


 • Naturalismus – nejvyhrocenější forma realismu, zobrazuje patologické jevy ve společnosti (alkohol, drogy) a spodinu obyvatelstva (prostitutky, bezdomovci).
 • Je obžalobou společnosti.
 • Ze světových představitelů je nejvýznamnější Émile Zola.

 Josef Karel Šlejhar (1864 – 1914)
 
 • Narozen ve Staré Pace v Podkrkonoší.
 • Vystudoval reálku v Pardubicích, kde i maturoval.
 • Pak studoval chemii na pražské technice v Praze, studia pro nemoc zanechal.
 • Poté pracoval jako technický úředník v cukrovaru, byl sedlákem a až do své smrti byl učitelem na obchodních školách v Hradci Králové, Kolíně a v Praze, kde nakonec zemřel.
 • Měl celý život existenční i rodinné problémy.
 
 • Kuře melancholik
 • Příběh týraného malého chlapce a odstrkovaného kuřete.
 • Naturální popisy, špína, zápach, nemoc.
 • Nádherné obrazy venkova – obraz týrání malého dítěte.

Karel Matěj Čapek - Chod (1860 – 1927)
 
 • Jako novinář začínal v Olomouci, kde působil jako redaktor v novinách Našinec.
 • Pracoval jako redaktor v Národní politice a Národních listech.
 • Vlastním jménem Matěj Čapek, přídomek „Chod“ si osvojil, aby se nepletl s Karlem Čapkem; druhé jméno „Karel“ přijal po setkání s Josefem Václavem Sládkem, který mu jako lumírovec vytknul, že jméno Matěj je málo literární.
 • Ve svém díle se soustřeďoval na příběhy fyzicky a duševně poznamenaných jednotlivců nebo lidí z periférie.
 
 • Kašpar Lén mstitel – Hlavní hrdina zabije svého přítele, který mu svedl dívku (upustí mu cihlu na hlavu), soudní proces, nakonec umírá na TBC jako vrah.
 • Turbína

Anna Marie Tilschová (1873 – 1957)
 
 • Narodila se v Praze. Čerpala z osobních zkušeností - sebevražda jejího manžela a později i jejího bratra.
 
 • Orlí hnízdo – příběh rodiny Mánesů
 • Fany