Odvozování

Teorie

Co musíte znát?


 • Odvozování je tvoření odvozeného slova z jiného slova (ze slova základového) pomocí slovotvorných prostředků.
 • Rozlišujeme slova:
 • motivovaná - můžeme zjistit, z kterého slova byla utvořena (zahradník, odpoledne, podpatek);
 • nemotivovaná - nemůžeme zjistit, z kterého slova byla utvořena (voda, dům, les).

 • Slovotvorný základ je ta část slova, které slovo odvozené přejalo ze slova základového.
 • Slovotvorné prostředky jsou přípony (koncovky) a předpony.

 


Pro pochopení následující schéma:

Schéma_2


Další příklady:


Odvozovat tedy můžeme:

 • předponou - připojuje se k celému slovu → předponové odvozeniny (les → prales, nést → přinést)
 • příponou - připíná se za slovotvorný základ → příponové odvozeniny (les → lesík, moře → mořský)
 • koncovkou - připíná se za slovotvorný základ → koncovkové odvozeniny (Petr → Petra, jezdit → jízda)
 • zároveň pomocí předpony a přípony (pata → podpatek)
 • zároveň pomocí předpony a koncovky (břeh → břeží).

Přechylování = tvoření ženských názvů - nejčastější přípony a koncovky jsou: -yn(ě), -k(a), -ov(á), -ic(e), -á.


Při odvozování může dojít ke změnám hlásek ve slovotvorném základu (stůl ⇒ stolek, dar ⇒ dárek, dělat ⇒ dílo, prach ⇒ prašný, pes ⇒ px).


 blog_3

Chcete si ověřit další vaše znalosti z českého jazykaKlikněte na odkaz a můžete začít...

odpovědi4 Testy k opakování učiva (6. - 9. třída)