Pleonasmus

Teorie

Co musíte znát?


  • Pleonasmus - z řec. pleonasmos = přebytek
  • Jedná se o nadbytečné seskupení souznačných nebo významově si blízkých slov a výrazů.
  • Jde o velice častou rétorickou a stylistickou figuru, kterou si často při vnímání textu ani neuvědomujeme.
  • Pleonasmus vzniká ve chvíli, kdy se užije více slov stejného nebo blízkého (synonymního) významu.
  • Nadbytečně se hromadí slova vztahující se k jedné skutečnosti a přitom v jednom slově je již otevřeně řečeno to, co je ve druhém již skrytě obsaženo.

Příklady pleonasmu:

  • Vidět na vlastní oči. 
  • Slyšeti ušima.
  • Po modrém blankytu.
  • Jedna stará bába, ta je tam přivítala.
  • A já jsem asi slepý, já je nevidím.