Podstatná jména obecná a vlastní

Teorie

Co musíte znát?


Podstatná jména obecná

  • Označují obecně kteroukoliv osobu, zvíře nebo věc.
  • Píšeme je s malým počátečním písmenem:
 

člověk, kočka, pepř, město, časopis, škola, auto...


Podstatná jména vlastní

  • Označují určitou osobu, zvíře nebo věc.
  • Píšeme je s velkým začátečním písmenem.
  • Podle významu rozeznáváme vlastní jména osobní, národní, zeměpisná, místní.
 

Vlastní jména jsou buď jednoslovná (Jan, Olomouc, Slovensko, Vánoce, Čech...), nebo víceslovná (Karlovy Vary, Orlické hory, Tichý oceán, Česká republika, ulice Pod Skálou...).