Podstatná jména pomnožná, hromadná, látková

Teorie

Co musíte znát?


 • Většina podstatných jmen vyjadřuje dvojí číslo: jednotné a množné.
 • Některé skupiny podstatných jmen však dvojí číslo nevyjadřují.
 • Jsou to podstatná jména pomnožná, hromadná a látková.

1) Podstatná jména pomnožná

 • Mají pouze tvary množného čísla, ale mohou označovat i jednu věc.
 • Při skloňování mají pouze koncovky množného čísla, určíme u nich vždy číslo množné:
 

kamna, housle, dveře, nůžky, Vánoce, plíce, Pardubice, vrata, narozeniny, Hradčany, záda, játra, prázdniny...


2) Podstatná jména hromadná

 • Mají pouze tvary jednotného čísla, ale znamenají více věcí téhož druhu = "hromada něčeho".
 • Při skloňování mají pouze koncovky jednotného čísla, určíme u nich vždy číslo jednotné.
 • Bývají často tvořena koncovkou, příponou -stvo, - ctvo, -oví, -ina:
 

dříví, obyvatelstvo, kamení, peří, dobytek, hmyz, rostlinstvo, stromoví, zrní, loďstvo, prádlo, uhlí, žactvo...


3) Podstatná jména látková

 • Označují látku bez ohledu na její množství.
 • Mají tvar jednotného čísla:
 

voda, mléko, mouka, cukr, káva, sůl, mýdlo, beton, kov...

 
 • V množném čísle mají pozměněný význam: Koupil dvě vody (= 2 láhve). Přines tři mouky (= 3 balení).