Pověst

Teorie

Co musíte znát?


 • Pověst je smyšlený příběh, který má pravdivý základ.
 • Jádro pověsti je pravdivé, díky ústnímu převypravování a líbivosti byl však příběh postupem času upravován.
 • Každá pověst se váže ke konkrétnímu času, místu, předmětu, osobě nebo události.
 • Podobně jako v pohádkách v ní mohou vystupovat nadpřirozené bytosti.

Dělení pověstí:

 • místní - např. o hradu, zámku, domu, hoře, studánce,
 • historické - o minulosti určitého národa,
 • legendární - o významných světcích,
 • o lidech - o výjimečných lidech,
 • démonické - o nadpřirozených bytostech (čert, čarodějnice, vodník...),
 • heraldické - o erbech a znacích,
 • o původu - o mýtickém stvoření světa,
 • současné - městské, moderní.

Autoři pověstí:

 • Alois Jirásek - Staré pověsti české
 • Ivan Olbracht - Ze starých letopisů
 • Eduard Petiška - Staré řecké báje a pověsti
 • Václav Cibula - Pražské pověsti
 • Oldřich Sirovátka - Brněnské kolo a drak. Pověsti z Brna.