Předložky s/se, z/ze

Teorie

Co musíte znát?


A) Předložka s/se

  • Předložku s/se píšeme ve spojení se 7. pádem.
  • Např. s maminkou, s tebou, s radostí, s úsilím, s ním, s námi...

B) Předložka z/ze

  • Předložku z/ze píšeme ve spojení s 2. pádem.
  • Např. ze školy, z města, z cihel, z legrace, z domu...

Pozor!

  • Předložka s/se se také pojí se 4. pádem (nebýt s to = schopen, kdo s koho).
  • Někdy se také předložka s/se pojí i s 2. pádem pokud chceme rozlišit směr z povrchu pryč od směřování zevnitř (shodit se stolu x vyndat ze stolu, slézt se skály x vytékat ze skály...). Při směru z povrchu pryč je předložka z také správná, ale v takovém případě se směr gramaticky nerozliší.
 
  • Rozlišujte také prostý 7. pád (házel sebou = "jeden", vrtěl sebou, samo sebou...) X předložkový 7. pád (mít s sebou sestru = "dva", brát s sebou, vzít si s sebou, vozit s sebou...).