Preromantismus

Teorie


 • Doba: 2. polovina 18. století.
 • Preromantimus vzniká jako reakce na schematický klasicismus i na chladné rozumářské osvícenství.
 • Vytváří ho především měšťanstvo jako nastupující třída a důraz klade na citové hodnoty prostého nezkaženého člověka, v literatuře mělo toto hnutí vedle názvu preromantismus i označení sentimentalismus zdůrazňuje cit a vášeň, za silný zdroj inspirace je považována lidová poezie, rozvíjí se vztah k přírodě, fantazii, dávnověku.
 • Častými preromantickými motivy jsou jezera, hřbitovy, noční motivy, trosky hradů, měsíční svit, symbol mnicha, poustevníka, vězně nebo poutníka.

 • Hlavní hrdina je vždy VÝJIMEČNÝ jedinec, stojí na okraji společnosti, nepatří do ní a nechce do ní patřit, jeho láska je vždy nešťastná, protože miluje nedostupnou ženu, pokud by byla dostupná, ztratil by zájem.
 • Příroda je odrazem nitra hlavního hrdiny – krajina v bouři, ve větru, za soumraku, opuštěné hřbitovy, zříceniny hradů…
 • Časově se období preromantismu shoduje s obdobím osvícenství a s národním obrozením řady evropských národů. 

 • Preromantismus vznikl z myšlenek Ephraima Lessinga a Johanna Gottfrieda Herdera.
 
 • Gotthold Ephraim Lessing – osvícenský dramatik, básník, filozof, umělecký kritik, tvůrce německého měšťanského dramatu.
 • Veselohra Mína z Barnhelmu (láska a sociální poměry), tragédie Emilia Galotti (první evropské politické drama).
 
 • Johann Gottfried Herder – filozof, spisovatel, protestantský kazatel, sběratel lidové slovesnosti.
 
 • Hnutí Sturm und Drang (Bouře a vzdor) – skupina mladých německých autorů, kteří si razili vlastní cestu, opovrhovali tradicí, obdivovali svobodného lidského ducha…
 
 
Johann Wolfgang Goethe (1749-1832)
 
 • Básník, prozaik, dramatik, filozof, představitel hnutí za tvůrčí svobodu Sturm und Drang /Bouře a vzdor/.
 • Narodil se ve Frankfurtu nad Mohanem v měšťanské rodině.
 • Vystudoval práva a krátce potom působil jako právník ve Wetzleru, potom jako státní úředník /ministr/.
 • Mnoho cestoval a také tyto cesty měly vliv na rozvoj jeho osobnosti.
 • Společně se Schillerem vytvořil ve Výmaru středisko pokrokové německé kultury.
 • Měl také vztah k Čechám, zajížděl do západočeských lázní a dopisoval si s předními českými obrozeneckými vědci /Dobrovským/.
 • Uměleckým vyjádřením myšlenek hnutí Sturm und Drang byla např. báseň Prométheus, veršované drama Goetz von Berlichingen nebo román Utrpení mladého Werthera
 
Utrpení mladého Werthera
 
 • Román psaný formou dopisů a deníkových záznamů.
 • Jedna z nejproslulejších literárních událostí 18.stol.
 • Ústředním motivem je neúspěch mladého muže jednak v lásce k Lottě, snoubence a později ženě jeho přítele Alberta, jednak v úsilí o seberealizaci v zaměstnání a společenském životě první část /květen – září 1771/ končí Wertherovým útěkem z Lottina městečka Waldheimu.
 • Druhá část /říjen 1771 – prosinec 1772/ začíná záznamem hrdinových zkušeností z pobytu na novém působišti na velvyslanectví, pokračuje líčením návratu k Lottě a končí jeho sebevraždou.
 • Román měl autobiografické pozadí – Goethova soudní praxe ve Wetzlaru a jeho přátelství s Charlottou Buffovou, snoubenkou Alberta Ketznera a jeho vztah k šestnáctileté Maximilianě Larocheové, která se později provdala za frankfurtského obchodníka.
 • Předlohou dějového vyústění byla sebevražda Goethova kolegy – mladého právníka.
 • Román měl velký ohlas, vyvolal tzv. Wertherovskou horečku a celou vlnu sebevražd, zasáhl i do evropské módy – modrý frak, žlutá vesta a holínky…
 
Faust
 
 • Dvoudílná veršovaná tragédie - vrcholem Goethovy tvorby.
 • Za námět si vybral starou pověst, podle které učený doktor Faust zaprodal svou duši ďáblu a na Mefistofelovi na oplátku vyžadoval služby, které by vedly k jeho uspokojení.
 • Je mu navráceno mládí, studentské pitky, je pokoušen láskou k Markétce, stává se favoritem na císařském dvoře apod.
 • Po strastiplné cestě hledání nachází doktor Faust uspokojení v uskutečnění vidiny země, na které by žili svobodní lidé a ve službě jedince celku.
 • Jeho duši zachraňuje ušlechtilý záměr pomáhat lidem, v němž nachází smysl svého života.
 • Markétka zavraždí dítě, které je její a Faustovo, je popravena.

 


Friedrich Schiller (1759-1805)
 
 • Byl nucen studovat na vojenské akademii, byl tam dlouhé roky, nemohl se stýkat s rodinou, potlačili v něm myšlenky svobody, po které vždy toužil.
 • Po opuštění akademie studoval.
 • Žil ve Výmaru s Goethem – psali spolu – „rok balad“.
 • Zemřel na tuberkulózu.
 
 • Autor lyrické básně Óda na radost – zhudebněno Beethovenem.
 • Loupežníci – nejvýznamnější drama – Karla pošpiní jeho bratr Franz před otcem a z Karla se stává loupežník. Napadne hrad, bratr Franz spáchá sebevraždu, otec dostane infarkt, Karel zabije svou snoubenku Amelii a přizná se žebrákovi, který ho odvede ke králi, Karel je popraven.
 • Panna Orleánská – první pozitivní pohled na Johanku z Arku, Schiller v ní vidí silnou ženu.
 • Trilogie o Valdštejnovi – netradiční pohled na slavného vojevůdce a zrádce Valdštejna.
 • Vilém Tell – původně švýcarská pověst, námět chtěl zpracovat Goethe, ale přenechal ho Schillerovi. Vilém se odmítne poklonit králi, ten ho za to donutí sestřelit jablko z hlavy jeho syna, což Vilém zvládne. Potom zastřelí krále-tyrana.
 • Marie Stuartovna – pohled na ženu popravenou Alžbětou I.

Gottfried August Bürger (1747 – 1794)
 
 • Studoval práva, stal se profesorem, novinářem a překladatelem.
 • Zakladatel „umělé balady“.
 • Oženil se, ale zamiloval se do sestry své ženy, kterou si po smrti manželky vzal, ale ona také zemřela – při porodu, zemřelo i dítě.
 • Zemřel na tuberkulózu.
 
 • Lenora – slavná balada, která inspirovala Karla Jaromíra Erbena k napsání Kytice – Svatební košile, liší se koncem, Lenora umírá.
 • Baron Prášil – dobrodružství barona Prášila v Rusku a na moři – dílo popírající veškeré zákony logiky, biologie a fyziky…