Proslov

Teorie

Co musíte znát?


 • Proslov řadíme mezi tzv. řečnické útvary (podobně jako projev nebo přednášku).
 • Má menší míru oficiálnosti než projev.
 • Tematicky může být velice rozmanitý.
 • Např. gratulační projev k maturantům, proslov k rodičům na rodinné oslavě, blahopřejná svatební řeč, třídní večírek na rozloučenou...

 • Hlavní je u něj navázat přímý kontakt s posluchači.
 • Často při něm využíváme tzv. neverbálních prostředků (mimika, gesta...).
 • Otázky mohou být přímé, nepřímé i řečnické.
 • Důležité je oslovení, které slouží k navazování kontaktu s posluchači a během proslovu se opakuje.

 • Při proslovu je nutná jasná, zřetelná a plynulá řeč, dodržujeme zásady spisovné výslovnosti.
 • Vhodné je členění na úseky, intonační předěly mezi větnými úseky - pauzy.
 • Volíme také vhodné tempo řeči.
 • Důležité je také společenské chování řečníka.

Osnova proslovu

1) Oslovení posluchačů, získání sympatií

2) Důvod proslovu

3) Vlastní rozvedení myšlenek

4) Zakončení proslovu a poděkování za pozornost