Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Teorie

Co musíte znát?


Základní pravidla úvodem...

 • V jednoslovných vlastních jménech píšeme velké počáteční písmeno.
 • Tomáš, Španělsko, Evropa, Vltava, Říp...
 
 • V souslovných vlastních jménech píšeme v zásadě velké počáteční písmeno v prvním slově.
 • Poslanecká sněmovna, Národní divadlo, Česká republika, Organizace spojených národů, Národní muzeum, Jizerské hory...
 
 • Je-li součástí souslovného jména vlastní jméno, ponechává si velké písmeno.
 • Úřad vlády České republiky, Galerie bratří Čapků, Spolková republika Německo, Hrubý Jeseník...

 


Kde tedy píšeme velká písmena?

 

1) Jména rodná (křestní), příjmení, přídomky a přezdívky, také zvířecí jména

 • Tomáš, Lucie, Novák, Sýkorovi, Božena Němcová, Karel Čapek, Jan Roháč z Dubé, Rychlonožka, Alík, Asta, Rex, Micka...

2) Příslušníci rodů, národů a kmenů, obyvatelé měst, vesnic, světadílů

 • Přemyslovci, Slavníkovec, Čech, Moravan, Francouzka, Germáni, Slovan, Inkové, Pražan, Brňan, Doubravan, Evropanka, Američan...
 • Ale pozor! Názvy stoupenců hnutí a členů organizací nebo církevních řádů se píší s malým písmenem (husita, sokol, skaut, františkán, slávista...).

3) Náboženská jména, mytologické, pohádkové a alegorické postavy

 • Svatý otec, Bůh, Pán, Duch svatý, Hospodin, Zeus, Prométheus, medvídek Pú, děd Vševěd, Karkulka (Červená karkulka i Červená Karkulka)...

4) Nebeská tělesa, souhvězdí a jejich části

 • Měsíc, Velký vůz, Země, Slunce, Jupiter, Mléčná dráha, hvězda Polárka (ale jitřenka, večernice), Blíženci, souhvězdí Vah...
 • Ale pozor! Ve významu jiném než odborném hvězdářském se píše slunce, země, měsíc s malým počátečním písmenem (jarní slunce, podzimní měsíc, do rozpálené země).

5) Obce, města, městské čtvrti a sídliště

 • Ve všech částech názvu (kromě předložek) píšeme velká písmena.
 • Praha, Hodonín, Nové Město na Moravě, Karlovy Vary, Nové Město nad Metují, Mnichovo Hradiště, Spišská Nová Ves, městská čtvrť Malá Strana, městská část Severní Terasa, sídliště Černý Most, Bílá Hora (část Prahy) x Bílá hora (pahorek, na němž se odehrála známá bitva)...

6) Ulice, náměstí, stavby, mosty, stanice a zastávky

 • ulice Pražská, náměstí Svobody, most Legií, třída Kpt. Jaroše, Masarykovo nábřeží, Václavské náměstí, Prašná brána, Nerudova ulice, Florenc, Hradčanská, Pražský hrad (také Hrad), hrad Karlštejn, Národní muzeum, Petrov...
 • Pozor! U názvů ulic a domů píšeme velkým písmenem i předložkové výrazy (ulice Na Příkopě, restaurace U Dvou lišek, náměstí Pod Kaštany, ulice Nad Terasou, lékárna U Divadla, dům U Dvou slunců)...

7)  Světadíly, země a krajiny, pohoří, nížiny, ostrovy, poloostrovy, hory, oceány, moře, řeky, jezera, rybníky, vodopády

 • S velkým písmenem píšeme většinou pouze rozlišující přídavné jméno, slova s obecným  významem (oceán, moře, hory...) píšeme s malým písmenem.
 • Afrika, Asie, Švédsko, Kaspické moře, Středozemní moře, Českomoravská vrchovina, Polabská nížina, rybník Svět, Atlantik, Suezský průplav, Niagarské vodopády, Český ráj, Povltaví, jeskyně Balcarka, Boubínský prales, Vltava, Orlické hory, Kanárské ostrovy, Lysá hora, Vysoké Tatry... 

 8) Mezinárodní a státní organizace a instituce, správní útvary 

 • Organizace spojených národů, Evropská unie, Rada Evropy, Poslanecká sněmovna, Česká republika, Úřad vlády České republiky, Spojené státy americké, Obvodní soud pro Prahu 2, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR...
 • Ale pozor! Pracuje na ministerstvu školství (neoficiální název).

9) Společenské, hospodářské, vzdělávací a kulturní organizace

 • Strana zelených, Děti Země, Český červený kříž, Komerční banka, Obec spisovatelů, Česká filharmonie, Sokol, Základní škola Praha 6, Střední průmyslová škola stavební v Brně, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Janáčkova akademie múzických umění...
 • Ale pozor! Navštěvuji základní školu. Sešli se zástupci vysokých škol. (Není přesně určen název škol.)

10) Názvy dokumentů, časopisů, novin, umělecká díla

 • Sbírka zákonů, Zlatá bula sicilská, Listina lidských práv a svobod, Lidové noviny, Mladý svět, časopis Květy, Kytice, Máj, Babička, Má vlast, Stručná mluvnice česká, Povídky malostranské, hymna Kde domov můj, komiks Rychlé šípy...

11) Oficiální značky výrobků

 • automobil značky Ford, sýr značky Hermelín, hodinky Prim, zubní pasta Signál...
 • Ale pozor! Někdy se však názvy výrobků užívají i jako obecná pojmenování a píší se s malým počátečním písmenem, např. Jezdím fordem. Dám si chléb s hermelínem...

12) Označení významných událostí a svátků

 • Velikonoce, Vánoce, Dušičky, Hromnice, Štědrý den, Nový rok, Den Země, Měsíc knihy, Den lidských práv, Třicáté letní olympijské hry v Londýně...
 • Ale pozor! S malým písmenem se píší pojmenování advent a masopustNový rok (1. ledna) X Přejeme vám šťastný nový rok (celý rok).

13) Vyznamenání a ceny

 • Nobelova cena míru, Řád bílého lva, Řád TGM...