Realismus ve světové literatuře

Teorie


Realismus (realis => skutečný)
 
 • Realismus je umělecký směr druhé poloviny 19.století.
 • V umění byl označován pojmem realismus, v literatuře se vykytuje spíše jako kritický realismus.
 • Od romantismu se odlišuje zejména tím, že oproti němu, kde v dílech vystupovali mnohdy smyšlení hrdinové na smyšlených místech a ve smyšlených situacích nebo byli charakterizování subjektivní vizí autora a do jisté míry idealizováni, realismus se snaží zachytit skutečnost objektivně takovou jakou je, na základě přesného a všestranného studia společenského života ve všech jeho projevech.
 • Vychází od obyčejného průměrného člověka a zachycuje jej ve vývoji spolu se společností a prostředím.
 • Realismus, nebo-li kritický realismus, se uplatnil v románu a dramatu, ale ne v poezii.
 
Hlavní rysy realismu:
 

1) Realismus je zobrazení typických charakterů za typických okolností.

2) Obrací se ke každodenní tématice, odmítá symboly a historické látky.

3) Přesně a všestranně sleduje společenský život.

4) Chce zobrazit průměrného člověka v jeho typickém prostředí.

5) Hrdina se vyvíjí pod vlivem doby a okolností.

6) Autor není v díle přímo účastníkem, stojí jakoby nad ním (objektivní přístup).

7) Realisty zajímá současnost, nikoliv historie.

8) Společensky angažovaný směr poukazující na křivdy a odhalující zlo.

9) Zobrazuje i negativní životní jevy (alkoholismus, prostituce), které byly dříve pro umělecké dílo nevhodné.

10) Hlavní zásadou je pravdivé zobrazení skutečnosti.

11) Základním žánrem je román (vznikají celé románové cykly), do děl se dostává hovorový jazyk a nářečí.

 
 • Z realismu se vyvinul naturalismus – poukazuje na patologické jevy ve společnosti – alkoholismus, prostituce… Zobrazuje spodinu společnosti, pravdivé zobrazení, ale až přehnané, zhnusení….

A) Anglický realismus
 
 
Charles Dickens (1812 – 1870)
 
 • Prožil málo radostné dětství.
 • Otec, drobný úředníček, se ocitl ve vězení pro dlužníky, kam jej následovala i žena s dětmi.
 • Již ve dvanácti letech si Dickens sám musel vydělávat na živobytí.
 • Pracoval v továrně vyrábějící leštidla na boty v ponurém a špinavém prostředí s hrubými lidmi.
 • Proto se také tak často zabývá osudy nešťastných dětí bez domova a rodiny, které se musí na vlastní pěst probíjet životem.
 • Jeho díla jsou částečně autobiografická.
 • Do svých 20 let byl novinář, zpočátku psal črty a povídky – velmi oblíbené.
 • Už za života velmi oblíbený a čtený – pořádal turné, veřejná čtení. Stal se úspěšným novinářem, spisovatele, oženil se (10 dětí), zemřel na mrtvici.
 
 • Oliver Twist 
 • Příběh chlapce vychovaného v sirotčinci, kde vládlo bezpráví, krutost a hlad.
 • Po útěku do Londýna se dostává do zlodějské bandy a při jedné akci je zatčen.
 • Jeho kumpáni jsou posléze pochytáni a Oliver se dostává do péče bohatého staršího pána, který jej vychová a po kterém nakonec také zdědí všechen jeho majetek.
 
 • Kronika Pickwickova klubu 
 • Dílo psané na objednávku, které jej světově proslavilo.
 • Zobrazuje soudobou Anglii tak, jak ve skutečnosti vypadala, kritizuje veřejné instituce (chudobince, vězení pro dlužníky) a sociální poměry (práce dětí v továrnách, bída londýnských předměstí), což ale zmírňuje humorem.
 
 • David Copperfield
 • Malá Dorritka
 • Nadějné vyhlídky
 • Vánoční koleda Vánoční příběh Vydřigroše, kterého navštíví tři duchové a změní jeho pohled na Vánoce a na život.
 
 • Dickens měl rád šťastné konce – vymyká se v tomto realistickým tendencím.
 

William Makepeace Thackeray (1811 – 1863)
 
 • Narodil se v Kalkatě, pracují pro Východoindickou společnost.
 • V 5 letech ho rodiče poslali zpět do Anglie.
 • Studoval Cambridge, ale nedostudoval, potom se pokoušel studovat ještě několikrát, ale vždy neúspěšně.
 • Zdědil bohatství po své rodině, vedl pohodlný život.
 • Často srovnáván s Dickensem, ale on se zaměřoval pouze na vyšší vrstvy.
 
 • Jarmark marnosti
 • Příběh dvou kamarádek, jedna je bohatá, druhá z chudé rodiny, ale velmi ctižádostivá a chytrá, touží se dostat do lepší společnosti prostřednictvím intrik.

Jane Austenová (1775 – 1817)
 
 • Na pomezí realismu a romantismu.
 • Představitelka rodinného románu.
 • Narozena v hrabství Hampshire, pocházela z osmi sourozenců, 6 bratrů a 1 sestra, byly si velmi blízké.
 • Vzdělání získala v internátní škole, vedla život její vrstvy – plesy, návštěvy, zábavy…
 • Zrušila zasnoubení, nikdy se nevdala, v lásce neměla štěstí, její sestra také zůstala neprovdána.
 • Zemřela na selhání nadledvinek.
 
 • Pýcha a předsudek pan Darcy a Elizabeth Benettová
 • Rozum a cit 
 • Emma
 • Anna Eliottová
 • Opatství Northanger
 • Mansfieldský park

 


B) Francouzský realismus
 
 
Honoré de Balzac (1799 – 1850)
 
 • Napsal 97 románů a povídek, je přezdívaný „dělník pera“.
 • Studoval práva v Paříži, pracoval jako notář, ale stal se spisovatelem.
 • Celý život se toužil dostat do vyšší společnosti, psal, aby si vydělal.
 • Několikrát se pokusil o sebevraždu, deprese řešil psaním.
 
 • Lidská komedie 
 • Soubor asi sta románů.
 • Sám říkal, že chtěl v tomto díle zachytit všechny společenské vrstvy, všechny situace, charaktery, způsoby života, povolání atd.
 • Romány jsou význačné tím, že hrdina, který hrál v prvním vedlejší roli, v dalším se posouvá na roli hlavní a některé z románů, které na sebe navazují, jsou zařazeny do různých oddílů.
 
 • Otec Goriot 
 • Příběh otce, který své dcery provdá za bohaté šlechtice a za svou dobrotu dožije sám, bez zájmu obou dětí, které se za něj stydí, jen v péči studenta Rastignace, který se odebral do Paříže s touhou vyniknout.
 • Dcery otce odírají o peníze, až zemře sám a v chudobě.
 
 • Ztracené iluze
 • Lesk a bída kurtizán
 • Evženie Grandetová

Gustave Flaubert (1821 – 1880)
 
 • Narozen v lékařské rodině, studoval práva, kamarád s Victorem Hugem.
 • Měl záchvaty epilepsie, byl bohatý, hodně cestoval, odmítal lásku a manželství.
 
 • Paní Bovaryová
 • Příběh nevěrné ženy, která si vydržuje všechny své milence, zabředá do dluhů a končí sebevraždou.
 • V psychologii termín bovarismus – neschopnost přijmout realitu, prožívání ve světě iluzí.
 
 • Salambo – příběh z doby Kartága
 • Citová výchova

Guy de Maupassant (1850 – 1893)
 
 • Jeho rod získal šlechtický titul od Marie Terezie, rodiče se rozvedli, cestoval s matkou, účastnil se Prusko-francouzské války.
 • Pracoval jako dělník, miloval kanoistiku.
 • Ke konci života měl šílené deprese a halucinace – měl pokročilé stadium syfilitidy.
 • Pokusil se o sebevraždu, zemřel v blázinci.
 
 • Kulička – Prostitutka zachrání celou vesnici, ale lidé jí stejně opovrhují.
 • Miláček

Émile Zola (1840 – 1902)
 
 • Představitel naturalismu.
 • Jeho otec zemřel a on nemohl studovat.
 • Celý život se přátelil se malířem Cézannem – v jednom románu ho popsal jako ztroskotance a už spolu nepromluvili.
 • Pracoval v nakladatelství, angažoval se v politice (Dreyfusova aféra).
 • Zemřel na otravu oxidem uhelnatým poté, co se mu ucpal komín.
 
 • Zabiják – Celá rodina postupně propadá alkoholu.
 • Nana – Volné pokračování Zabijáka o jejich dceři Naně, která se stane prostitutkou.
 • Tereza Raquinová

C) Ruský realismus
 
 
Ivan Sergevič Turgeněv (1818 – 1883)
 
 • Z bohaté rodiny, studoval literaturu v Moskvě a Petrohradu, Berlíně…
 • Měl statek v Orlu, kde žil, rád chodil na hony, osvobodil všechny svoje nevolníky.
 
 • Lovcovy zápisky – Dílo mající základ v překrásné ruské přírodě, široké ruské duši, ostře kritizuje nevolnictví.
 
 • Otcové a děti – Slavný román o ruské statkářské společnosti, hlavně o mladé generaci, jejímž mluvčím je Bazarov, mladý muž neuznávající lásku, umění, Boha, společenský řád a popírající všechny hodnoty (nihilista).

Fjodor Michajlovič Dostojevskij (1821 – 1881)
 
 • Byl odsouzen k trestu smrti za účast na protivládním povstání, v poslední chvíli mu však byla dána milost a trest byl změněn na dlouholetý pobyt na Sibiři a věznici v Omsku.
 • Trpěl epilepsií, která se mu tím ještě více zhoršila.
 • Ve svých románech zachycuje nejpochmurnější zkušenosti své i lidí, se kterými se setkal. Působí silně depresivně.
 • Jeho otec byl zavražděn pro svojí zlou povahu, vystudoval technické učiliště – obor konstrukce mostů, vydával časopisy Vremja a Epocha.
 • Těžce nesl neúspěch svých knih.
 
 • Zločin a trest 
 • Jeden ze základních románů ruské literatury 2. poloviny 19. století.
 • Chudý petrohradský student Raskolnikov provede loupežnou vraždu lichvářky a její sestry.
 • Podaří se mu zahladit stopy, ale přestože si svůj čin racionálně odůvodnil, uvědomuje si jeho hrůzu.
 • Seznámí se se Soňou, která živí rodinu své nevlastní matky prostitucí.
 • Raskolnikov se jí svěřuje načež mu Soňa radí, aby se přiznal a přijal trest.
 • Po těžkém vnitřním boji tak učiní a je odsouzen k několika letům těžkých prací na Sibiři, kam ho provází Soňa a svou nesobeckou láskou způsobí jeho přerod…
 • Raskolnikov se však až do konce cítí nevinen a tvrdí, že nezabil člověka, ale princip – zlo.
 • Je přesvědčen, že silný jedinec má právo přestoupit zákon a může i zabít.
 
 • Bratři Karamazovi 
 • Líčí osudy rodiny Karamazových, otce Fedora Pavloviče a jeho čtyř synů, Dimitrije, Ivana, Aljoši a Smerďakova.
 • Pavlovič je ožrala a člověk pochybných mravů.
 • Nejstarší syn Dimitrij je mu hodně podobný, ale ještě má šanci na nápravu.
 • Ivan představuje typ přemýšlivého člověka, který dospívá k odmítnutí náboženství a Boží existence na rozdíl od Aljošiho, který zoufale hledá víru, která by jej zachránila před mravním úpadkem.
 • Smerďakov je stejného názoru jako Ivan, že není Boha a tudíž je všechno dovoleno, zabije starého Karamazova a dohnán výčitkami svědomí k šílenství, spáchá sebevraždu.
 • V díle je ostře kritizována církev.
 
 • Zápisky z mrtvého domu – Dílo zachycující otřesné zážitky ze Sibiře.
 
 • Idiot – Kníže Myškin je ztělesněním všech kladných vlastností – proti němu stojí zkažená ruská společnost.

Lev Nikolajevič Tolstoj (1828 – 1910)
 
 • Jeden z předních ruských spisovatelů šlechtického původu.
 • Vzdálený bratranec Puškina.
 • Žil v Jasné Poljaně a v Moskvě.
 • Rodiče zemřeli, vychovávala ho teta.
 • Vyhodili ho z univerzity pro nedostatečný prospěch.
 • Zažil Krymskou válku, od té doby odmítal válku, boj a násilí.
 • Přátelil se s T. G. Masarykem.
 • Rozdával peníze chudým a nemocným.
 • Ke konci života sedl do vlaku a jel napříč celým Ruskem, prochladl a zemřel na zastávce Astapovo.
 • Pohřbený je v lesích u Jasné Poljany.
 
 • Vojna a mír 
 • Románová epopej (4 dílný román), na pozadí rozhodujících historických událostí (válka s Napoleonem, ústup francouzské armády) představuje život soudobé ruské společnosti. V románu vystupuje cca 250 postav.
 
 • Anna Kareninová
 • Krásná, mladá, bohatá žena žijící ve spořádaném manželství.
 • V Moskvě, kam přijíždí zachránit manželství svého bratra, se setkává s vojenským důstojníkem Vronskim.
 • Kvůli němu opustí manžela i syna, kterému otec řekne, že Anna zemřela.
 • Anna prožívá s Vronskim líbánky v Benátkách. Vronskij je však povrchní a nestálý člověk, Anně se hroutí celý svět a ze zoufalství skočí pod vlak.
 
 • Vzkříšení

Nikolaj Vasiljevič Gogol (1809 – 1852)
 
 • Ruský spisovatel pocházející z Ukrajiny, vyrůstal ve statkářské rodině.
 • V knihách zobrazuje lidové znaky a zvyky, postavy, jež za život poznal.
 • Byl vychováván jako geniální a výjimečné dítě, v průběhu života ale poznal, že to není pravda.
 • Pokusil se uspět jako zpěvák a malíř, ale neuspěl a pracoval jako úředník.
 • Potom se proslavil svými knihami.
 • Na konci života se zbláznil, spálil své knihy, podlehl fanatickému náboženskému přesvědčení, že ďábel je strůjcem jeho knih.
 
 • Revizor 
 • Komedie z roku 1836 zobrazující nepoctivost vyšších úředníků.
 • Hra měla ve své době obrovský ohlas, Gogol se však zalekl velké slávy a začal smysl komedie vysvětlovat alegoricky a oslabovat její společenský účinek.
 • Námět mu prý poskytl Puškin svou příhodou.
 • V zapadlém městečku čekají úředníci příjezd revizora z Petrohradu.
 • Náhodnou se zde ocitne bezvýznamný úředníček Chlestakov, kterého všichni považují za revizora, jenž přijel tajně.
 • Snaží se ho uplácet, zvou jej do svých domů a nabízí mu dceru.
 • Chlestakov omylu využívá.
 • Nakonec z městečka odjíždí, protože se bojí prozrazení a posléze se všichni dovídají, jak byli napáleni.
 • Aby toho nebylo málo, přijíždí pravý revizor, na jehož úplatu již nezbylo…
 
 • Mrtvé duše 
 • Román, vrchol Gogolova prozaického umění.
 • Chtěl zde zobrazit Rusko se všemi jeho světlými i stinnými stránkami.
 • Román měl původně dva díly, ale druhý spálil.
 
 • Večery na samotě u Dikaňky – Jedná se o cyklus povídek z ukrajinské vesnice.
 • Volné pokračování Mirgorod – 4 povídky, z nichž nejznámější je Taras Bulba – příběh ukrajinských kozáků v boji proti Polákům.

Anton Pavlovič Čechov (1860 – 1904)
 
 • Vystudoval medicínu a na svém statku léčil chudé, zadarmo.
 • Nakazil se tuberkulózou a na tu zemřel v německém sanatoriu.
 • Podnikl cestu na Sibiř a na ostrov Sachalin, popsal nelidské poměry, které tam panovaly, lidi tam posílali na nucené práce.
 • Psal lyrická dramata – nedějová, pouze pocitová, postavy nemají psychologii, pouze jsou určeny svými replikami, v dramatu se nic neděje….
 
 • Tři sestry
 • Višňový sad
 • Strýček Váňa

Ivan Alexandrovič Gončarov (1812 – 1891)
 
 • Oblomov – Příběh zbytečného člověka, velice pasivní, líný, nevstane z postele….

 


D) Polský realismus
 
 
Henryk Sienkiewicz (1846 – 1916)
 
 • Polský autor, který by se díky svým historickým románům dal přirovnat k Jiráskovi.
 • Celé jeho dílo mělo sloužit k posílení národního ducha.
 • 1905 – získal Nobelovu cenu za literaturu.
 • Polsko mu bylo tak vděčné, že se všichni lidé složili a koupili mu dům.
 • Vystudoval historii, ale jeho romány nejsou historicky věrné.
 • Za 1. světové války emigroval do Švýcarska a pomáhal tam obětem války.
 
 • Ohněm a mečem – Líčí boje polských šlechtických magnátů v 16. století proti ukrajinským kozákům a povstání hejtmana Bohdana Chmelnického.
 • Potopa
 • Pan Wolodyjovskij
 • Quo vadis – Jeden z nejznámějších románů, popisuje osudy prvních křesťanů za vlády císaře Nerona, příběh Lygie a Marka Vinitia.

E) Severské země
 
 
Hans Christian Andersen (1805 – 1875)
 
 • Dánský spisovatel, z velmi chudé rodiny, matka alkoholička, sestra prostitutka.
 • Rodinu nenáviděl, nenáviděl chudobu, toužil se proslavit.
 • Pracoval v továrně, miloval loutkové divadlo, uměl nazpaměť Shakespearovy hry.
 • Utekl do Kodaně, kde začal psát. 
 • Pohádky považoval za podřadný žánr, neměl je rád, chtěl být dramatikem a romanopiscem, ale proslavil se díky pohádkám.
 
 • Pohádky – Temné, depresivní, trpící postavy, nešťastné konce, spíše pro dospělého čtenáře.
 • Např. Cínový vojáček, Princezna na hrášku, Malá mořská víla, Sněhová královna...

Henrik Ibsen (1828 – 1906)
 
 • Norský spisovatel, měl nemanželské dítě, na které platil, ale nezajímalo ho, bohatě se oženil.
 • Domeček pro panenky (Domov loutek, Nora) – postavení ženy ve společnosti

F) USA
 
Mark Twain (1835 – 1910)
 
 • Vlastním jménem Samuel Clemens, více teorií jak si zvolil svůj pseudonym (hloubka vody, starý námořník…).
 • Byl kormidelník na Mississippi, zlatokop, tiskař…
 • Jeho dobrý přítel byl Nikola Tesla, nechal si sám patentovat několik vynálezů. 
 
 • Dobrodružství Toma Sawyera
 • Dobrodružství Huckleberryho Finna

Jack London (1876 – 1916)
 
 • Vedl velmi dobrodružný život – námořník, zlatokop na Aljašce, tulák, pirát.
 • Procestoval USA jako tulák, nezbohatl na Aljašce, nedokončil studia, prosadil se nejprve povídkami z Aljašky.
 • Celý život se potýkal s alkoholismem, zemřel na selhání jater a ledvin – bral na to morfium proti bolesti – předávkoval se.
 
 • Bílý tesák  - vlk se skamarádí s člověkem
 • Volání divočiny
 • Tulák po hvězdách – obžaloba trestu smrti, minulé životy