Ruchovci

Teorie


 • Ruchovci - 1868Almanach Ruch – vyšel k příležitosti položení základního kamene Národního divadla.
 • Redigoval ho Josef Václav Sládek → přeběhl ke generaci lumírovců.
 • Přispěli do něj: Svatopluk Čech, Eliška Krásnohorská, Ladislav Quis…
 • Obdiv k Rusku, východu, slovanskému jihu.
 • Myšlenka slovanské jednoty.
 • Návrat k venkovu a tradicím.
 • Historická tematika, vlastenectví.

Svatopluk Čech (1846 – 1908)
 
 • Narozen v Ostředku u Benešova, otec byl panský správce.
 • Vystudoval gymnázium a právnickou fakultu KU.
 • Pracoval jako právník v advokátní kanceláři ve Slaném a potom v Praze. Psal do novin, velice všestranná osobnost.
 • Cestoval – Kavkaz, Polsko, Chorvatsko, Dánsko…
 • Nikdy se neoženil, pomáhal mladým literátům.
 • Je po něm pojmenována řada ulic.
 
1) poezie – epika
 
 • historická tematika:
 • Adamité, Husita na Baltu
 
 • venkovská tematika:
 • Lešetínský kovář, Ve stínu lípy
 
 • alegorické básně:
 • Evropa - Loď, která se potopí → spory národů Evropy.
 • Slavie - Loď, která dopluje k cíli → slovanské národy drží spolu.
 
 • satiry:
 • Hanuman – Opičák, který uteče z cirkusu do pralesa a tam organizuje opice podle lidské společnosti.

2) poezie – lyrika
 
 • Jitřní písně
 • Písně otroka – Vrchol Čechova díla, myšlenka svobody a nezávislosti.

3) próza - „broučkiády“
 
 • Pravý výlet pana Broučka do Měsíce
 • Pan Brouček je typický maloměšťek, ztělesnění všech negativních vlastností (líný, konzervativní, hloupý…).
 • Na měsíci potká Měsíčňany, kteří se živí poezií, zpěvem, velkými slovy…
 
 • Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do 15. století
 • Pan Brouček se ve snu dostává do předvečeru bitvy na Vítkově.
 • Nejdřív je na straně husitů, ale potom přeběhne, neví, kdo má vyhrát, je zbabělý, zběh…

 


Eliška Krásnohorská (1847 – 1926)
 
 • Vlastním jménem Alžběta Pechová.
 • Měla 7 sourozenců, většinou bratry, brzy jim zemřel otec, vzdělávali jí bratři, získala kvalitní vzdělání.
 • Do literatury je uvedli Karolina Světlá a Vítězslav Hálek.
 • Vynikající překladatelka, novinářka, literární kritička.
 • Celý život trpěla bolestmi kloubů, špatně chodila.
 • Starostka Ženského výrobního spolku českého.
 • Zasloužila se o otevření prvního ženského gymnázia Minerva.
 • Kritizovala lumírovce, věřila v pravost Rukopisů – napadla Tomáše G. Masaryka, že není vlastenec.
 
 • Ze Šumavy
 • Z máje žití
 • K slovanskému jihu
 
 • Psala také libreta k operám: Hubička, Čertova stěna, Tajemství → zhudebnil Bedřich Smetana.
 
 • Svéhlavička – dívčí románek (další díly Svéhlavička ženuškou, Svéhlavička maminkou…)