Seznam použité literatury

 

 • Filipec, Josef – Daneš, František – Machač, Jaroslav – Mejstřík, Vladimír a kol.: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha, Academia 2005.
 
 • Havránek, Bohuslav a kol.: Slovník spisovného jazyka českého. Praha, Academia 1989.
 
 • Karlík, Petr – Nekula, Marek – Pleskalová, Jana (eds.): Encyklopedický slovník češtiny. Praha, NLN 2002.
 
 • Kraus, Jiří a kol.: Nový akademický slovník cizích slov. Praha, Academia 2005.
 
 • Kučerová, Jitka: Jak vyzrát na pravopis. Praha, Scientia, spol. s. r. o. 2002.
 
 • Kvačková, Jaromíra: Opakujeme češtinu v 6. - 9. ročníku. Brno, Nová škola 2002 - 2006.
 
 • Zímová, Ludmila a kol.: Učíme se pravopis. Praha, Fortuna 1991.
 
 • Dolejší, Pavel: Nebojte se češtiny! Humpolec, JAS 1995.
 
 • Hauser, Přemysl - Styblík, Vlastimil:  Cvičebnice českého jazyka pro 9. ročník. Praha, BLUG 1991.
 
 • Adlt, Jaromír: Literární výchova pro 6. - 9. ročník. Praha, Fortuna 1997.
 
 • Soukal, Josef: Literární výchova pro 2. stupeň základní školy. Praha, SPN 2002.
 
 • Matoušová, Alžběta: Hravá literatura pro 6. - 7. ročník. Praha, TAKTIK 2016.
 
 • Jindráčková, Michaela: Hravá literatura pro 8. - 9. ročník. Praha, TAKTIK 2016.
 
 • Martínková, Věra: Teorie literatury netradičně. Praha, Trizonia 1995.
 
 • Brukner, Josef - Filip, Jiří: Větší poetický slovník. Praha, Československý spisovatel 1968.
 
 • Sochrová, Marie: Literatura v kostce pro střední školy. Havlíčkův Brod, Fragment 1996.
 
 • Machala, Lubomír a kol.: Panorama české literatury. Olomouc, Rubico 1994.
   
 • Krausová, Zdeňka a kol.: Český jazyk 6 - 9 pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň, Fraus 2003 - 2006.
 
 • Dobešová, Věra - Fialová, Vladimíra: Průvodce českým jazykem. Brno, Didaktis 2005.
 
 • Svobodová, Ivana: Přehledy českého jazyka. Všeň, Alter 2016. 
 
 • Melichar, Jiří - Styblík, Vlastimil: Český jazyk - Přehled učiva základní školy s cvičením a klíčem. Praha, Fortuna 2004.
 
 • Styblík, Vlastimil: Mluvnická a pravopisná cvičení. Praha, Fortuna 1992.
 
 • Fucimanová, Milena: Sloh pro 6. - 9. ročník ZŠ. Praha, Fortuna 2003.
 
 • Kleker, Jiří - Drechslerová, Jana: Čeština - stručná gramatika. Dubicko, INFOA 2017.
 
 • Chaloupka, Otakar: Příruční slovník české literatury od počátků do současnosti. Centa, Brno 2005.
 
 • Hartmannová, Věra: Jazykové rozbory. FIN, Olomouc 1995.
 
 • Sochrová, Marie: Literatura v kostce pro SŠ. Fragment, Praha 2009.
 
 • Foglar, Jaroslav: Záhada hlavolamu. Albatros, Praha 2019.
 
 • Behún, Dalibor - Behún, Petr: Pište správně česky. Zoner Press, Brno 2015. 
 
 • Prokop, Vladimír: Teorie literatury. O. K. - Soft, Karlovy Vary 2008.
 
 • Prokop, Vladimír: Přehled české literatury 20. století. O. K. - Soft, Sokolov 1998.
 
 • Lehár, Jan a kol.: Česká literatura od počátků k dnešku. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2004.
 
 • Mužíková, Olga a kol.: Odmaturuj z českého jazyka. Didaktis, Brno 2007.

 


Internetové zdroje:

 • https://pixabay.com
 • https://www.wikipedia.org
 • https://www.dumy.cz
 • https://databazeknih.cz
 • https://csfd.cz
 • https://www.czechlit.cz
 • https://prirucka.ujc.cas.cz

Autoři textů na ecestina.cz:

 • Mgr. David Cipar
 • Mgr. David Osvald
 • Mgr. Eva Faltusová