Slabika

Teorie

Co musíte znát? 


Slabika
 
  • Slabika je nejmenší mluvní jednotka.
  • Slabikou rozumíme každé plné zaznění hlasu, proto musí být v každé slabice přítomna samohláska nebo dvojhláska. 
  • Hlásky l, m, r jsou výjimečné tím, že mohou tvořit také slabiku (osm, vlk, trn...) - říkáme jim hlásky slabikotvorné.

Dělení slabik
 
  • a) slabiky otevřené = končí na samohlásku, např. má-lo, rá-no, moe...
  • b) slabiky zavřené = končí na souhlásku, např. kmen, roz-hlas, roz-nes...