Slova jednoznačná a mnohoznačná

Teorie

Co musíte znát?


Slova jednoznačná 

Slova, která mají pouze jeden věcný význam, jedná se nejčastěji o:

  • odborné názvy (botanika, příslovce, oxid, podběl, balada),
  • vlastní jména (Praha, Sněžka, Dunaj, Jan),
  • zvukomalebná citoslovce (au, haf, brr).

Slova mnohoznačná 

Mají více věcných významů, jeden význam je vždy základní, další jsou přenesené

 

Metafora = přenesení významu na základě vnější podobnosti:

  • kohoutek = malý kohout, vodovodní kohoutek, kohoutek u pušky - přenesení významu na základě vzhledové podobnosti,
  • dále např. houba, košík, oko, lopatka...
 
 

Metonymie = přenesení významu na základě věcné souvislosti:

  • označení věci místem, odkud pochází - Vypil tři plzně = tři plzeňská piva,
  • označení díla autorem - Čtu Němcovou = knihu od Boženy Němcové,
  • záměna obsahu za věc, ve které je obsažena - Vypil sklenici vody = vypil vodu ve sklenici,
  • záměna části za celek - Uběhlo několik zim = několik let.

 


maskot5